Politechnika Radomska
| Zaloguj | Kontakt | Poczta | FAQ | Mapa | Home
Wydział
Aktualności
Studenci
Rekrutacja
Działalność naukowo - badawcza
Erasmus+
Praktyki
Oprogramowanie
Kierunki Zamawiane
Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia
Linki
Studia podyplomowe Informatyka dla nauczycieli
Studia podyplomowe Matematyka
Praca dyplomowa
Pracownicy
 

BIP - Politechnika Radomska
 
 

„Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji”

Aktualności

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Informatyka w dobie XXI wieku. Technologie informatyczne w nauce, technice i edukacji”, organizowanej przez Katedrę Informatyki Politechniki Radomskiej oraz Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.


Radom, 01-03 czerwca 2009 r

PATRONAT NAD KONFERENCJĄ
JM Rektor Politechniki Radomskiej prof. dr hab. inż. Mirosław Luft


Celem Konferencji jest refleksja, dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb, warunków i możliwości w zakresie zastosowań informatyki  we współczesnym świecie oraz popularyzacja zagadnień informatyki i jej zastosowań.

Konferencja adresowana jest do pracowników naukowo-dydaktycznych wyższych uczelni oraz osób prowadzących badania naukowe w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych. Tematyka Konferencji będzie skupiać się na następujących zagadnieniach:
  1. Inteligentne technologie informatyczne
  2. Aplikacje internetowe
  3. Modelowanie i symulacja systemów informatycznych
  4. Technologie informatyczne w naukach technicznych
  5. Zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w edukacji

TERMINARZ KONFERENCJI

Do 15.02.09 r. – nadsyłanie kart zgłoszeń i pełnych tekstów referatów (w wersji elektronicznej) o objętości maks. 4 stron wg szablonu zamieszczonego na stroniewww.ki.pr.radom.pl w zakładce Konferencja
Do 25.03.09 r. – I Komunikat, potwierdzenie przyjęcia referatów
Do 20.04.09 r. – wniesienie opłaty:
pełna opłata - 700 PLN
dla osób niekorzystających z hotelu - 500 PLN
publikacja bez uczestnictwa - 250 PLN
Do 15.05.09 r. – II Komunikat, informacje końcowe i program obrad

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje dla Uczestników dostępne są na stronie: www.ki.pr.radom.pl w zakładce Konferencja.

UWAGI ORGANIZACYJNE
Podstawowym warunkiem opublikowania referatu jest pozytywna recenzja oraz terminowe wniesienie opłaty na konto:
Bank PEKAO S.A. I O/Radom
Nr konta 90 12401789 1111 0000 0776 9669
Politechnika Radomska ul. Malczewskiego 29, 26-600 Radom
z dopiskiem: Konferencja „Informatyka w dobie XXI wieku”


Opłata konferencyjna obejmuje:
  • uczestnictwo w obradach
  • materiały konferencyjne i monografia
  • koszty noclegów
  • koszty wyżywienia według programu

Miejsce konferencji i zakwaterowania:
Ośrodek Edukacji Ekologicznej i Integracji Europejskiej Lasów Państwowych,
ul. Płużańskiego 30, 26-630 Jedlnia-Letnisko

ADRES DO KORESPONDENCJI
e-mail: ki@pr.radom.pl
Politechnika Radomska, Katedra Informatyki
ul. Chrobrego 27 26-600 Radom
tel. (048)361-78-50 lub 361-78-49


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright © 2015 Wydział Informatyki i Matematyki