Aktualności
WYDZIAŁ
Pracownicy
Potencjał badawczy
Postępowania habilitacyjne
Przewody doktorskie
Studenci
ERASMUS Plus
Rekrutacja
Kształcenie
Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Kontakt
  


 


 

Lesiak Piotr

Pracownicy » Spis alfabetyczny - kadra

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wydział Transportu i Elektrotechniki
ul. Malczewskiego 29,  26-600 Radom


dr hab. inż. Piotr LESIAK, prof. nadzw. UTH Rad.

 

Instytut Automatyki i Telematyki
Zakład Elektroniki i Diagnostyki

pok. 122
tel. 48 361-77-09

e-mail: p.lesiak@uthrad.pl

 

  Działalność naukowa

     a) wykształcenie:

 • magister inżynier - kwiecień 1971 Wydział Elektryczny, Politechniki Gdańskiej (nagroda SEP za pracę dyplomową)
 • doktor nauk technicznych - maj 1980 Wydział Elektryczny, Politechniki Warszawskiej (z wyróżnieniem)
 • doktor habilitowany nauk technicznych - listopad 2009 Wydział Transportu, Politechniki Warszawskiej

     b) specjalność naukowa:

         Dyscyplina naukowa:

 • Transport

         Specjalnośći:

 • Diagnostyka techniczna

   

 Publikacje (wykaz publikacji)

 

 Działalność Dydaktyczna

Wykaz przedmiotów prowadzonych w semestrze zimowym 2015/16:

 • Podstawy eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych.
 • Komputerowe systemy pomiarowo – diagnostyczne.
 • Układy elektroniczne.

Organizacja laboratoriów:

 • Laboratorium Aparatury Diagnostycznej.

 

 Działalność Organizacyjna

 • Dyrektor Instytutu (obecnie Automatyki i Telematyki), 1990 - 2006.
 • 2006 z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki i Telematyki.

 

 Działalność w organizacjach naukowych i stowarzyszeniach naukowo-technicznych 

 • Członek Rady Programowo – Naukowej czasopisma Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska.
 • Członek Rady Programowej czasopisma Technika Transportu Szynowego.
 • Członek Rady Naukowej i recenzent e-pisma "AUTOMATYKA - ELEKTRYKA - ZAKŁÓCENIA"
 • Sekretarz Komitetu Naukowego międzynarodowej konferencji TRANSCOMP, UTH Radom.
 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich od 1970 r.- rzeczoznawca od 1984 r. w dziale 06-Elektronika.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

 

 Odznaczenia i nagrody

Nagrody:

 • Nagroda zespołowa Ministra Edukacji Narodowej za udział w opracowaniu, wykonaniu, badaniach i wdrożeniu do eksploatacji ultradźwiękowej inteligentnej aparatury do zautomatyzowanych badań szyn kolejowych wagonem defektoskopowym (1993).
 • Nagroda zespołowa stopnia III, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo - technicznego, za opracowanie i wykonanie elektronicznych układów pomiarowych, rejestrujących i analizujących oraz wagonu pomiarowego do defektoskopowej kontroli szyn w torze (1987).
 • Nagroda indywidualna stopnia III, Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych za pracę doktorską (1981).
 • Nagroda Naukowa Prezesa Polskich Kolei Państwowych (2010).
 • Nagrody J.M. Rektora za działalność naukową, indywidualne (1980 i 1984) i zespołowe (1983, 1990, 2001 i 2008).
 • Nagrody J.M. Rektora za działalność naukową, indywidualne (1980, 1984 i 2010) oraz zespołowe (1983, 1990, 2001 i 2008).

Odznaczenia:

 • Złoty medal za długoletnią służbę, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 września 2009 r.
 • Honorowa Odznaka "Zasłużony dla kolejnictwa", nadana przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej postanowieniem z dnia 26 września 2001 r.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej postanowieniem z dnia 8 czerwca 2000 r.
 • Honorowa Odznaka "Zasłużony dla transportu RP", nadana przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej postanowieniem z dnia 12 maja 1999 r.
 • Srebrny Krzyż Zasługi, nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 sierpnia 1997r.
 • Brązowa Odznaka "Za Zasługi dla Transportu PRL", nadana przez Ministra Komunikacji z dnia 26 czerwca 1984 r.
 • Wyróżnienie w konkursie Radomianin Roku za dokonania w nauce (jedyne), przyznane przez Wielką Kapitułę Gazety Wyborczej w Radomiu, 1993r.

 

 Inne zainteresowania

 • Sport, rekreacja.
 • Regionalna historia.
 • Zabytki,antyki.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.