Zaloguj    Kontakt    Mapa    Home

 
Aktualności
Informacje ogólne
Władze Wydziału
Rada Wydziału
Sekretariat
BOS nr 2
Konsultacje pracowników WF-P 2017/2018
Struktura Wydziału
Rekrutacja
Studia I i II stopnia
Studia podyplomowe
Praktyki studenckie
Erasmus Plus
Działalność naukowa, konferencje
Radomskie Studia Filologiczne
Odczyty, wykłady, spotkania naukowe
Projekt POWER
Jakość kształcenia
Procedura antyplagiatowa
Koło Naukowe Anglistów
Koło Naukowe Dziennikarzy
Koło Naukowe Germanistów G-ERM
Koło Naukowe Polonistów
Twórczość literacka studentów WF-P
Pierwsze lata działalności Wydziału
Biblioteka
Przydatne adresy
Mapka - jak do nas trafić?
Fotokronika 2009-2012
Intensive Programme
 

 

 

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw. (Kierownik Katedry Filologii Polskiej)

Struktura Wydziału » Katedra Filologii Polskiej » Profile pracowników

dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. nadzw. UTH

Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany

Dziekan Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

Kierownik Katedry Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Przebieg kariery naukowej:

• 1985 – magisterium – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (na podstawie rozprawy: O "Księdzu Marku" Juliusza Słowackiego. Zarys monograficzny, promotor: dr Marek Kwapiszewski).

• 1993 – doktorat – UMCS w Lublinie (na podstawie rozprawy: Młodopolskie widowisko teatralne. Przykład Jerzego Żuławskiego, promotor: prof. dr hab. Eugenia Łoch).

• 2006 – habilitacja – UMCS w Lublinie (na podstawie książki: W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej 1863-1918, Lublin 2005).

• 2009 – stanowisko profesora nadzwyczajnego Politechniki Radomskiej, objęcie funkcji Dyrektora Instytutu Filologiczno-Pedagogicznego.

• 2012 – objęcie funkcji Dziekana Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

 

Obszar badań naukowych:

Specjalność naukowa: Historia literatury polskiej i teoria literatury.

Zakres badań:Proza i poezja okresu pozytywizmu i Młodej Polski, krytyka literacka przełomu XIX i XX wieku, topika mitologiczna i biblijna, proza fantastyczno-naukowa, gender studies, kulturowe konteksty literatury.


Aktualny wykaz publikacji, działalność organizacyjna, granty, nagrody oraz wyróżnienia:

Aktualny wykaz publikacji, działalność organizacyjna, granty, nagrody oraz wyróżnienia -                                                                                       (plik do pobrania)

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 1998-2015 Wydział Filologiczno-Pedagogiczny