O uczelni
Aktualności
Kontakt

Oferta pracy dla studentów

Newsy

Oferta pracy dla studentów


Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ogłasza nabór na stanowisko od referenta do starszego specjalisty (Administrator Serwerów Aplikacyjnych). Serdecznie zachęcamy studentów do składania ofert na powyższe stanowisko i obserwowania strony, ponieważ w najbliższym czasie planowane są dalsze rekrutacje do wydziałów IT CPD MF.

Główne zadania pracownika:

 • administracja oraz utrzymanie oprogramowania serwerów aplikacyjnych (Oracle WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, MS IIS, Tomcat, Apache, IBM WebSphere),
 • wykonywanie instalacji i re-instalacji oprogramowania serwerów aplikacyjnych w celu wdrożenia/utrzymania świadczonych usług informatycznych,
 • rozwiązywanie problemów technicznych, wsparcie użytkowników, rozwiązywanie problemów na administrowanych serwerach aplikacyjnych w celu zapewnienia wysokiej dostępności świadczonych usług informatycznych,
 • współpraca z serwisami firm zewnętrznych w celu utrzymania w pełnej sprawności oprogramowania serwerów aplikacyjnych,
 • nadzorowanie prawidłowej realizacji umów serwisowych i utrzymanie ciągłości wsparcia technicznego dla oprogramowania serwerów aplikacyjnych,
 • uczestnictwo w uruchamianiu i prowadzeniu projektów informatycznych w zakresie migracji, instalacji
  i konfiguracji środowisk serwerów aplikacyjnych,
 • uczestnictwo w uruchamianiu i realizacji postępowań o zamówienie publiczne w celu wyłonienia dostawcy usługi informatycznej, systemu zarządzania lub oprogramowania dla potrzeb serwerów aplikacyjnych,
 • zapewnianie wysokich standardów oferowanych usług.


Profil idealnego kandydata:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o profilu informatycznym, technicznym,
 • znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix oraz Windows,
 • znajomość funkcjonowania sieci komputerowych LAN, WAN,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji.
 • wiedza i doświadczenie z zakresu administracji i utrzymania oprogramowania serwerów aplikacyjnych (w ramach min. jednego z obszarów: Oracle WebLogic, Oracle Application Server, JBoss, MS IIS, Tomcat, Apache, IBM WebSphere),
 • podstawowa znajomość bazy danych Oracle,
 • umiejętność tworzenia skryptów (bash),
 • znajomość biblioteki ITIL v3,
 • znajomość metodyki PRINCE2,
 • znajomość prawa zamówień publicznych, ust. o finansach publicznych oraz przepisów związanych
  z ochroną danych i informacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Curriculum Vitae,
 2. List motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 w celach rekrutacyjnych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).Powyższe dane podaję dobrowolnie.”
 5. Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Termin składania dokumentów: 9 marca 2015 r.

Dokumenty aplikacyjne w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: rekrutacja@mf.gov.pl

Więcej informacji na stronie: www.cpd.mf.gov.pl

 


do góry
wyślij
drukuj