O uczelni
Aktualności
Kontakt

Wykład zamawiany na kierunku Energetyka

Newsy

W dniu 23 marca 2015 r. odbędzie się 3 godz. wykład otwarty Pana prof. dr hab. inż. Jacka Zimnego – Prezesa Polskiej Geotermalnej Asocjacji (wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) z zakresu energetyki geotermalnej.

Tematyka wykładu:

  • samowystarczalność energetyczna Polski – struktura pozyskiwania i zużycia energii,
  • Polska na tle europejskich prowincji geotermalnych,
  • zasoby geotermalne Polski i ich udokumentowanie,
  • sposoby wykorzystania wód geotermalnych,
  • przykładowe instalacje geotermalne,
  • perspektywy i ograniczenia wykorzystania geotermii.

Wykład realizowany w ramach projektu POKL.04.01.02-00-119/11 pt. „Z energią do nauki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem jest przybliżenie studentom Wydziału Mechanicznego aspektów naukowych związanych z procesem kształcenia.

Wykład odbędzie się w dniu 23 (poniedziałek) marca 2015 r. od godz. 10.00 do godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Mechanicznego na osiedlu Borki, Budynek B1, sala 114.

Studentów kierunku zamawianego „Energetyka” oraz wszystkich zainteresowanych tematyką wykładu serdecznie zapraszamy.


do góry
wyślij
drukuj