Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016

Aktualności

 

Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących
w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji