Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

Aktualności

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej poprzez działania dydaktyczne służące rozwijaniu kompetencji uczestników w zakresie komunikowania się, współpracy, myślenia krytycznego i kreatywnego oraz rozwiązywania problemów i działania innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem powinno być stworzenie i przeprowadzenie niekonwencjonalnych modułów zajęć obejmujących sposoby i metody rozbudzenia w młodzieży ciekawości, kreatywności i chęci pogłębiania wiedzy,  ogłosiło  Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0

Wnioskodawcą projektu może być uczelnia, która w celu realizacji projektu zawsze partnerstwo z co najmniej jedną organizacją pozarządową lub jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem lub stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego.

Do zadań partnera należy co najmniej:

1. angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe lub

2.  aktywne  włączanie  młodzieży  do  działań  promujących  zadania   realizowane   w ramach projektu, poprzez m.in. wystawy, warsztaty, eksperymenty, doświadczenia, opracowania.


Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie  działania dydaktyczne służące rozwijaniu  kompetencji  uczestników  w  zakresie  komunikowania  się,  współpracy,  myślenia krytycznego  i  kreatywnego  oraz  rozwiązywania  problemów  i  działania  innowacyjnego, wykorzystujące zasoby uczelni (np. kadrę dydaktyczną, laboratoria, aparaturę naukową), których efektem  powinno  być  stworzenie  i  przeprowadzenie  niekonwencjonalnych  modułów  zajęć  obejmujących  sposoby  i  metody  rozbudzenia  w  młodzieży  ciekawości,  kreatywności  i  chęci pogłębiania wiedzy.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia od dnia 25 lipca 2016 r. do  dnia 16 września 2016 r

DOKUMENTACJA KONKURSOWA
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji