Obowiązujące akty prawne
Regulaminy
Prowadzone postępowania
Plany zamówień
Kontakt

Kwoty wartości zamówień oraz konkursów

Obowiązujące akty prawne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r.w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263)


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2016 Ośrodek Informatyki i Promocji