Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Współpraca państw V4 - Korea – informacja dotycząca otwarcia naboru wniosków w I konkursie

Aktualności

W dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program).

 

Szczegółowe informacje o konkursie

 Nazwa konkursu

 V4-Korea Joint Call for Proposals

 Zakres tematyki konkurs:

 •  chemistry and chemical engineering including IT, BT, NT based on the chemistry and Chemical engineering

 Zakres wsparcia

 •  Badania podstawowe (wyłącznie jednostki naukowe)
 • Badania przemysłowe    
 • Prace rozwojowe
 •  

Wnioskodawcy

 

 • Jednostki naukowe
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja naukowe (mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwo + jednostka naukowa/jednostki naukowe)

 

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

 

 • Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic, MEYS (Czechy)
 • National Research, Development and Innovation Office of Hungary, NKFIH (Węgry)
 • National Centre for Research and Development, NCBR (Polska)
 • Slovakia Academy of Science, SAS (Słowacja)
 • National Research Foundation of Korea, NRF (Korea)

 

Data zamknięcia naboru wniosków

 

22.02.2017 r., godz. 18:00 GMT (godz. 18.00 czasu koreańskiego)

 Nabór wniosków

 Nabór wniosków międzynarodowych prowadzony jest przez sekretariat konkursu (National Research Foundation of Korea) poprzez system elektroniczny ERND (ernd.nrf.re.kr). Wniosek składa tylko strona koreańska w imieniu całego konsorcjum.

 Uwaga!

 Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

 Budżet NCBR

 Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu, NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 EUR.
Dofinansowanie udziału partnera(-ów) polskiego(-ich) nie powinno przekroczyć 125 000 EUR na projekt.

 Kurs euro

 Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 14 listopada 2016 r.: 1 EUR = … PLN

 Więcej informacji w sprawie konkursu oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-v4---korea/aktualnosci/art,4645,wspolpraca-panstw-v4-korea-informacja-dotyczaca-otwarcia-naboru-wnioskow-w-i-konkursie.html (link is external)oraz pod numerem telefonu:

 tel.: +48 22 39 07 489
fax: +48 22 20 13 408

 Krystyna Maciejko

 e-mail: krystyna.maciejko@ncbr.gov.pl (link sends e-mail)
Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi
Dział zarządzania programami


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji