Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Nowa ustawa o innowacyjności

Aktualności

Nowa ustawa o innowacyjności

Rząd przyjął przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Celem zaproponowanych zmian jest wzrost nakładów na badania i rozwój.

Ulgi podatkowe i ułatwienia proceduralne – to podstawowe rozwiązania dla firm chcących inwestować w badania i rozwój. Pierwsza ustawa o innowacyjności, którą przygotowało MNiSW, została właśnie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Projekt ustawy prezentuje szeroki pakiet rozwiązań mających na celu stworzenie bodźców dla działalności innowacyjnej. Zachęty w postaci ulg podatkowych, ustabilizowania finansowania komercjalizacji wyników badań naukowych czy ułatwień proceduralnych mają przyczynić się do osiągnięcia w 2020 roku poziomu wydatków na B+R w wysokości 1,7% PKB. W stosunku do 2014 roku byłby to wzrost aż o  0,76 punktu procentowego.

- Od roku rząd realizuje bardzo śmiały projekt przebudowy cywilizacyjnej i gospodarczej Polski. Ustawa o innowacyjności jest elementem tego projektu – powiedział wicepremier Jarosław Gowin na uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Szef resortu nauki zauważył, że jedynym sposobem na budowę prawdziwie innowacyjnej gospodarki jest skonstruowanie pomostu pomiędzy światem nauki a biznesu, które oddziela tzw. „dolina śmierci”. Tym pomostem jest ustawa o innowacyjności.

Najważniejsze założenia ustawy:

  • zniesienie (na stałe) opodatkowania podatkiem dochodowym aportu własności intelektualnej i przemysłowej;
  • wydłużenie z 3 do 6 lat możliwości odliczenia kosztów na działalność B+R;
  • zwrot gotówkowy dla nowo powstających przedsiębiorstw;
  • ustabilizowanie finansowania działań związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
  • modyfikacja (o charakterze deregulacyjnym) procedury „uwłaszczenia naukowców” (nabywania przez nich praw majątkowych do wynalazków);
  • usunięcie ograniczenia czasowego (obecnie maksymalnie do pięciu lat), w jakim twórcom wynalazków przysługiwały udziały w korzyściach z komercjalizacji;
  • uelastycznienie zasad dysponowania przez państwowe osoby prawne posiadaną infrastrukturą (również badawczą);
  • umożliwienie finansowania przedsięwzięć związanych z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV);

Ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki – one będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie dobiegają końca również prace nad drugą ustawą o innowacyjności, która powstaje na podstawie Białej księgi innowacyjności, opracowanej przez przedstawicieli świata nauki, biznesu i administracji publicznej.

 

Źródło: www.nauka.gov.pl


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji