O uczelni
Aktualności
Kontakt

Prezydent Bydgoszczy ogłasza konkurs

Newsy

 Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski 

ogłasza konkurs pod nazwą:

„Nagroda Prezydenta Miasta Bydgoszczy za pracę inżynierską, licencjacką,

magisterską lub doktorską związaną z Bydgoszczą"

obronioną w roku akademickim 2015/2016 
 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie prac inżynierskich, licencjackich, magisterskich lub doktorskich, poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. 

Nagrody główne dla autorów prac stanowią dyplomy i nagrody pieniężne:

  • I miejsce - 10 tyś. zł brutto  
  • II miejsce - 5 tyś. zł brutto 
  • III miejsce- 3 tyś. zł brutto 

Termin zgłaszania prac upływa 20 stycznia 2017 roku ( decyduje data wpływu do urzędu Miasta Bydgoszczy)

Szczegółowe zasady zgłaszania prac, ich kwalifikowania oraz przeprowadzania konkursu określa regulamin do pobrania .

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej www.bydgoszcz.pl.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!


do góry
wyślij
drukuj