Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
 

 

 

PROGRAM ERASMUS+

Aktualności

EGZAMIN JĘZYKOWY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

►  Informacja dotycząca egzaminu pisemnego i ustnego w ramach Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018  POBIERZ - plik PDF


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF