Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE-KOREKTA PLANU ZAJĘĆ

Aktualności

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Korekta planu zajęć w semestrze letnim 2016/2017

 

► Wprowadzono korektę planu zajęć z przedmiotu Siatkówka (I rok gr. M2):  POBIERZ Plik Doc


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF