O uczelni
Aktualności
Kontakt

Program „Aktywny Samorząd”

Newsy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje w imieniu Gminy Miasta Radomia pilotażowy program
„Aktywny Samorząd” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu „Aktywny Samorząd” mogą składać wnioski w terminach:

  • Moduł I - w systemie ciągłym od dnia 3 kwietnia 2017 r. do dnia 30 sierpnia 2017 r.
  • Modulł II  (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym):

- na semestr letni 2016/2017 od 1 marca do 30 marca 2017 r.,
- na semestr zimowy 2017/2018 od 1 września do 10 października 2017 r.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:
1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Rozpatrzenie oraz zawarcie umowy o dofinansowanie w zakresie udzielenia dofinansowania w ramach Modułu I będzie następowało w dwóch etapach do wniosków złożonych:

  • I etap: od dnia 03.04.2017 roku do dnia 15.06.2017 roku
  • II etap: od dnia 16.06.2017 roku do dnia 30.08.2017 roku

Wnioski osób niepełnosprawnych w ramach tego programu można pobierać i składać w MOPS w Radomiu – Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p. 111 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30, telefon nr 048/3608288.

Informacje na temat zasad programu oraz wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.mops.radom.pl (zakładka „Niepełnosprawni” oraz zakładka „Wzory wniosków”).
Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem poczty.
Program dotyczy tylko osób zamieszkujących na terenie miasta Radom.
Realizacja będzie uzależniona od przekazania środków finansowych przez PFRON na w/w program.
 


do góry
wyślij
drukuj