O uczelni
Aktualności
Kontakt

45 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Newsy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2017 r. rozpoczęta została 45 edycja  Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji w postaci Nagród Ministra do ciągłych prac twórczych nad opracowywaniem nowych rozwiazań wspierających rozwój dziedzin objętych zakresem konkursu. 

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy, nagrody w postaci statuetek oraz dyplomów honorowych. 

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji.

Wnioski wraz z dokumentami należy składać w terminie do 31 maja 2017 r.

Szczegółowe informacje i wniosek dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797572-p_1.htm


do góry
wyślij
drukuj