O uczelni
Aktualności
Kontakt

55 edycję Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury i Budownictwa

Newsy

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 lutego 2017 r. rozpoczęta została 55 edycja Konkursu o Nagrodę Ministra Infrastruktury
i Budownictwa za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Założeniem konkursu jest wyłonienie i upowszechnienie najwybitniejszych rozwiązań w dziedzinie architektury, budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego charakteryzujących się wysokimi walorami jakościowymi i ekonomicznymi.

Konkurs, tak jak jego poprzednie edycje, ma duże znaczenie w upowszechnianiu i promowaniu wybitnych rozwiązań twórcach
w dziedzinach mających duży wpływ na podnoszenie poziomu polskiego budownictwa.

Nagrody są przyznawane w formie statuetek oraz  wyróżnienia w formie dyplomów dla każdej z nagrodzonych dziedzin. 

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie architektury i budownictwa są:

  • projekty zrealizowanych, przebudowanych lub wyremontowanych obiektów budowlanych i ich zespołów, ze szczególnym zastosowaniem nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych;
  • projekty zrealizowanych obiektów infrastrukturalnych ze szczególnym zastosowaniem rozwiązań przyjaznych środowisku;
  • projekty zastosowanych w praktyce budowlanej nowatorskich rozwiązań techniczno-materiałowych i technologicznych

Przedmiotem Konkursu w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego są:

  • uchwalone studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
  • uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego województw.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku oraz opisu zrealizowanego projektu do Ministra za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji

Wnioski wraz z dokumentami, należy składać w terminie do 30 czerwca 2017 r. 

Szczegółowe informacje i wniosek dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pod adresem:
http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797571-p_1.htm

 


do góry
wyślij
drukuj