AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Autorytet i wychowanie"

AKTUALNOŚCI

W dniu 21 marca 2017 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia odbyła się, z inicjatywy Zakładu Nauk o Państwie i Prawie oraz III LO im. Dionizego Czachowskiego w Radomiu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Autorytet i wychowanie. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Pani Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego mgr Danuta Sawicka, a także Bp Piotr Turzyński. Podczas konferencji swoje referaty zaprezentowali przedstawiciele 6 ośrodków naukowych.

 

W sesji pierwszej, którą prowadził dr Wojciech Wojtyła (UTH Radom), głos zabrali: dr hab. Krzysztof Przybycień, prof. UTH, Autorytet a wychowanie; dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP, Wychowanie jako wprowadzenie w przestrzeń dobra i trwania w dobru; dr Dorota Gonigroszek, Kształtowanie wartości ogólnoludzkich i ponadczasowych przez zajęcia teatralne na przykładzie adaptacji baśni „Dziewczynka z zapałkami”, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; dr Maria Gagacka, mgr Paweł Śwital Wychowanie do uczestnictwa z Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Sesję drugą poprowadził mgr Paweł Śwital (UTH Radom), głos w niej zabrali: Dr Tomasz Dąbrowski, Rola studiów prawniczych w kształtowaniu etosu prawnika, Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu; dr Iwona Błaszczak, Autorytet jako dialog mistrza i wychowanka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; ks. dr hab. Adam Maj, prof. KUL, Jan Paweł II wzorem osobowym w procesie wychowania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Panele zakończyły się dyskusjami. Trzecią częścią konferencji była debata z przedstawicielami środowiska naukowego oraz zaproszonych gości, którą poprowadziła Pani dr Maria Gagacka.

 Patronat honorowy nad konferencją objęli:

  • Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego Pan Prof. zw. dr hab. Zbigniew Łukasik,
  • Minister Edukacji Narodowej Pani Anna Zalewska,
  • Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska,
  • Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli Bp dr hab. Piotr Turzyński,
  • Prezydent Miasta Radomia Pan Radosław Witkowski.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli:

 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.