AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych"

AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
,,Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych”

W dniu 9 maja 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ,,Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych”.

Konferencja została zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH”, działające przy Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego w Radomiu. Zakres tematyczny konferencji obejmował problematykę związaną z polską reformą ochrony danych osobowych przeprowadzoną w latach 2014–2015, jak również zagadnień europejskiej reformy ochrony danych osobowych.

W konferencji wzięło udział 33 prelegentów reprezentujących 11 ośrodków naukowych: Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Przyrodniczo–Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Wśród prelegentów byli zarówno studenci, doktoranci, jak również pracownicy naukowo–dydaktyczni.

Charakter i różnorodność podjętych przez uczestników konferencji problemów stały się powodem ożywionej dyskusji.

Patronat nad konferencją objął Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. UTH.

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.