O uczelni
Aktualności
Kontakt

Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze. W 270 rocznicę urodzin, Radom 2016

Newsy

 Zapraszamy na promocję książki

Kazimierz Pułaski i jego czasy w historii, literaturze, kulturze
W 270 rocznicę urodzin

Pod redakcją Dariusza Kupisza i Andrzeja Pytlaka
Radom: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydawnictwo;
Warka: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego, 2016

8 czerwca 2017 r., godz. 12:00
Wydział Filologiczno-Pedagogiczny UTH Rad.
Chrobrego 31, sala 243

Książka stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w 2015 roku przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, Radomskie Towarzystwo Naukowe, Zespół Naukowy do Badań Dziejów Radomia i American Corner Radom.
Publikacja składa się z kilkunastu artykułów przedstawiających różne aspekty życia i działalności Kazimierza Pułaskiego w Polsce i USA oraz kształtowanie się jego legendy w kulturze od XVIII do XXI wieku. Autorami tekstów są przedstawiciele różnych dyscyplin nauk humanistycznych: historii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, muzealnictwa, historii sztuki. Efektem interdyscyplinarnego dialogu jest barwny, wielowymiarowy obraz Kazimierza Pułaskiego i jego epoki. Książka stanowi także hołd dla patrona Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Promowaną książkę (oraz inne publikacje Wydawnictwa UTH Rad.) będzie można kupić na stoisku Księgarni Akademickiej.


do góry
wyślij
drukuj