O uczelni
Aktualności
Kontakt

Targi Wiedzy i Technologii Motoryzacyjnej

Newsy

W dniu 10 czerwca 2017 roku, odbędzie się:
IV Krajowy Kongres Ekspertów Samochodowych

na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu
w budynku Auli Głównej ul. Chrobrego 31.

CELE

 • Promocja marek godnych zaufania do napraw serwisowych
 • Podjęcie wspólnych działań pomocy serwisom w usuwaniu luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych w tym również w doborze odpowiedniego wyposażenia technicznego do warsztatu.
 • Integracja środowisk związanych z motoryzacją.
 • Zgromadzenie instytucji państwowych powołanych na mocy ustaw, celem zapoznania z regulowanymi obszarami, w tym również planowanymi zmianami legislacyjnymi rynku
 • Zgromadzenie bezpośrednich uczestników rynku motoryzacyjnego zainteresowanych rozwojem, a więc właścicieli firm i kadry menadżerskiej celem zapewnienia im pomocy w przygotowywaniu programów rozwojowych, organizacji i planowaniu wyposażenia „zaplecza technicznego transportu”
 • Zapoznanie uczestników rynku motoryzacyjnego z zadaniami wynikającymi z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (pozyskiwanie środków unijnych na inwestycje w motoryzacji)
 • Zgromadzenie firm sektora ubezpieczeniowego, obsługującego rynek motoryzacyjny, celem identyfikowania obszarów największego ryzyka biznesowego.
 • Wyznaczanie nowych horyzontów dla zapewnienia przyszłości i rozwoju firm sektora motoryzacyjnego, przy wykorzystaniu potencjału i doświadczenia wiodących dostawców branży.

KONGRES JEST KONIECZNY - POWODY I FAKTY

 1. Nie ma fizycznej możliwości podczas tradycyjnych targów motoryzacyjnych poinformowania każdego potencjalnego uczestnika z osobna, o wprowadzonych nowościach przez wystawcę.
 2. Nie jest również możliwe, aby potencjalny uczestnik tradycyjnych targów motoryzacyjnych pytał na każdym stanowisku wystawowym o technologię czy urządzenie, gdy jeszcze nie wie, że taka technologia istnieje.
 3. Nie ma fizycznej możliwości aby osoby odpowiedzialne za planowanie rozwoju firm mogły to czynić efektywnie bez informacji o zmianach w regulowanych i certyfikowanych obszarach.

FORMA 

I. Prezentacje na forum ogólnym:

 • nowych technologii w sektorze motoryzacyjnym,
 • innowacyjnych komponentów do naprawy i eksploatacji,
 • innowacyjnych metod diagnozowania,
 • systemów wspomagających procesy,
 • urządzeń diagnostycznych
 • samochodów.

II. Stanowiska wystawowe

III. Duże stanowiska zewnętrzne

ORGANIZATORZY

 1. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki,
 2. Krajowa Sekcja Samochodowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP).

W Kongresie biorą udział właściciele i kadra kierownicza serwisów samochodowych z całej Polski, producenci innowacyjnych technologii z kraju i z zagranicy, stowarzyszenia branżowe: producentów, inżynierów i rzeczoznawców, izby gospodarcze, związki tematycznie związane z motoryzacją, zrzeszenia, zespoły rzeczoznawców samochodowych, przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, urzędy i inspektoraty kontrolujące i nadzorujące pracę serwisów samochodowych, pracownicy: Policji, banków, studenci wypatrujący swojego miejsca w branży, firmy szkoleniowe oraz zespoły opracowujące opinie o innowacyjności do wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Politechnik, Uniwersytetów i stowarzyszeń branżowych z terenu całego kraju. Jest to więc to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów, identyfikacji firm wsparcia serwisowego, technicznego, produktowego i asortymentowego dla potrzeb potencjalnego wyposażenia serwisu samochodowego przy poszerzaniu działalności
o nowe obszary aktywności branżowej czy też zapewnienia dodatkowego strumienia finansowania serwisu. Wdrożenie innowacji to skrócenie czasu usługi serwisowej w dotychczasowych obszarach. Jedne i drugie mają pozytywny wpływ na efektywność pracy serwisu.


     

Wprowadzona forma Kongresu, która jest uzupełnieniem tradycyjnych targów motoryzacyjnych spotkała się z wyjątkowym odbiorem uczestników.
Grono Partnerów i Sponsorów Kongresu stanowią, zarówno producenci innowacyjnych technologii działający na rynku polskim, dostawcy, jak i światowi wiodący producenci branży, ich dystrybutorzy oraz przedstawiciele.
Nowe i innowacyjne rozwiązania oraz ich specjalistyczna prezentacja w panelu głównym, jest atrakcyjną formą poznania nowości technologiczno-organizacyjno-informatycznych możliwych do natychmiastowego wdrożenia.

 

Dla wystawców jest to wyjątkowo atrakcyjna forma prezentacji swojej oferty na forum ogólnym.

   

Dlatego przyjęta forma podczas Kongresu, polegająca na prezentacji przez wystawcę produktu/technologii w panelu ogólnym na ogromnym ekranie 600 osobowej auli Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, jest najbardziej przyjazną formą wprowadzenia nowych produktów i usług na rynek motoryzacyjny. Dzięki wprowadzonej formie promocji, wszyscy zainteresowani prezentowanymi produktami na forum ogólnym, mogą pozyskać dodatkowe informacje od producentów i ich dystrybutorów na przygotowanych stanowiskach wystawowych.

Wg ankietowanych przyjęta forma Kongresu jest najlepszą promocją nowości na rynku motoryzacyjnym i metodą na najszybsze wprowadzenie produktów na rynek serwisowy
i szkoleniowy w całym kraju.

    

Udział w Kongresie jest wyróżnieniem dla producentów i dystrybutorów, których produkty i usługi spotkały się z uznaniem zespołu ekspertów branżowych. O ostatecznej akceptacji wystawcy decyduje Kapituła Kongresu Ekspertów Branżowych.
Jest to wyjątkowa możliwość poznania przez właścicieli warsztatów i kadrę kierowniczą cenionych producentów komponentów motoryzacyjnych wybranych przez ekspertów jako godnych zaufania celem zwiększania udziału ich produktów w usługach serwisowych.
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dystrybutorzy: części, podzespołów, akcesoriów motoryzacyjnych i urządzeń warsztatowych, posiadających własne sieci serwisowe będą obecne na miejscu. Będzie więc bezpośrednia okazja do znalezienia dla warsztatu odpowiedniego partnera biznesowego w jednym miejscu.

W ramach Kongresu, organizowany jest również konkurs „Ekspert Samochodowy 2017”. Uczestnicy konkursu będą zmagali się w dziesięciu obszarach tematycznych, tj.:

 1.  Silniki o zapłonie samoczynnym
 2. Wtrysk benzyny
 3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa
 4. Specjalistyczna chemia serwisowa
 5. Automatyczne skrzynie biegów
 6. Systemy bezpieczeństwa czynnego
 7. Turbodoładowanie
 8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych
 9. Opony
 10. Silniki zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG

Nagrody otrzymują trzy osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.
Udział w Kongresie możliwy jest, w charakterze:

 • partnera - wystawcy,
 • partnera - wystawcy z możliwością prezentacji w panelu głównym,
 • samej prezentacji w panelu tematycznym,
 • fundatora nagród konkursowych.

W trakcie Kongresu Kapituła Kongresu Ekspertów Samochodowych przydziela również wyróżnienia dla firm, które swoimi działaniami mają pozytywny wpływ na rozwój rynku motoryzacyjnego w trzech kategoriach:

 1. Innowacyjność Technologiczna
 2. Innowacyjność Procesowa
 3. Innowacyjność Produktowa

Zgłoszenia produktów i usług do wyróżnień w powyższych kategoriach można zgłaszać na adres: kongres@mechatronikasamochodowa.eu ze szczegółowym opisem produktu zgłoszonego do wyróżnienia w terminie do 30.IV.2017
Jesteśmy pewni, że cele kongresu: promocja producentów godnych zaufania oraz usuwanie luk kompetencyjnych i techniczno-technologicznych w serwisach, idealnie wpisuje się w Państwa aktywność rynkową poprzez dostarczanie im wysokiej jakości podzespołów i urządzeń.
Zakwalifikowanie firm do uczestnictwa w Kongresie Ekspertów Samochodowych jest dla: uczestników, czytelników pism branżowych i portali internetowych, potwierdzeniem najwyższej jakości podzespołów, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych uznanych przez zespół ekspertów branżowych.

Blokowy plan kongresu POBIERZ

 

 

dr inż. Sławomir Olszowski
Przewodniczący Kapituły Kongresu Ekspertów Samochodowych
Przewodniczący Krajowej Sekcji Samochodowej SITK Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie
Prezes Koła Elektroniki i Diagnostyki Samochodowej SITK RP Oddział w Radomiu
Wiceprezes Koła Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych SITK RP
akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji nr AC 189

 

 

 

 


do góry
wyślij
drukuj