Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
 

 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC DYPLOMOWYCH

Aktualności

 

STUDENCI III ROKU: FIZJOTERAPII, oraz WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

►  W dniu jutrzejszym tj. 13.06.2017 roku upływa ostateczny termin składania prac dyplomowych do BOS 2 - dla Studentów, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego w lipcu 2017 roku

► Studenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu dyplomowego w miesiącu wrześniu 2017 roku, powinni złożyć prace dyplomowe do BOS 2 - najpóźniej do dnia: 13.09.2017 roku.


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF