O uczelni
Aktualności
Kontakt

Porozumienie w sprawie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność

Newsy

1 lipca br. w Rzeszowie Rektor naszego Uniwersytetu – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik, przy współudziale Rektorów: Politechniki Rzeszowskiej - prof. dr hab. inż. Tadeusza Markowskiego oraz Politechniki Świętokrzyskiej - prof. dr hab. inż. Wiesława Trąmpczyńskiego, podpisał list intencyjny dotyczący współpracy mającej na celu powołanie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

 


Miejsce podpisania listu nie było przypadkowe. Siedziba Politechniki Rzeszowskiej leży na terenie dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, który został powołany w celu rozwoju przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego. Mając na względzie ten fakt, a także budowanie polskiej gospodarki oraz opracowywanie i wdrażanie innowacji i nowych technologii, Rektorzy Uczelni podjęli inicjatywę wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego współpracy między tymi kierowanymi jednostkami a Polską Grupą Zbrojeniową. Celem tej kooperacji jest powołanie konsorcjum COP – Tradycja, Obronność.

 

Inicjatorem utworzenia i koordynatorem konsorcjum jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.

Konsorcjum zostało powołane m.in. w celu: podjęcia współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności; współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego; inspirowania działań promujących szkolnictwo wyższe.

W ramach tej współpracy uczelnie deklarują: organizowanie wspólnych zespołów badawczych, wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji, wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych oraz współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

 


do góry
wyślij
drukuj