O uczelni
Aktualności
Kontakt

Nabór wniosków do Programu MOTO PO WER

Newsy

Ministerstwo Rozwoju ogłasza konkurs, finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem będzie wsparcie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez uruchomienie „krótkich cykli kształcenla" - odpowiadających 5. poziomowi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Konkurs będzie finansowany w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, które zakłada wypracowanie nowatorskich rozwiązań, przede wszystkim w obszarze rynku pracy. W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty składane przez uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach istotnych z punktu widzenia rozwoju przemysłu motoryzacyjnego: automatyka, robotyka, elektronika, elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji lub inżynieria testowa. 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Więcej informacji o Programie znajdziecie Państwo na stronach:

http://www.power.gov.pl/Strony/wiadomosci/Wsparcie-rozwoju-kadr-dla-sekt...

http://www.power.gov.pl/nabory/1-59/


do góry
wyślij
drukuj