O uczelni
Aktualności
Kontakt

Rekrutacja Uzupełniająca 2017/2018

Newsy

Informujemy, że zakończyła się I tura rekrutacji na studia stacjonarne I i II stopnia

oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2017/2018

na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.Wyniki postępowania rekrutacyjnego można sprawdzić po zalogowaniu do panelu kandydata w systemie IRK dostępnym pod adresem: www.sirk.uniwersytetradom.pl (klikając w link "Kierunki studiów").

Decyzje przyjęcia Kandydatów na kierunki wymienione poniżej zostanie podjęta po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej:

 • Towaroznawstwo (I stopnia)
 • Technologia chemiczna (I i II stopnia)
 • Wzornictwo (I i II stopnia)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (I stopnia)
 • Agrochemia (I stopnia)
 • Logistyka (I stopnia)
 • Budownictwo (I stopnia)
 • Inżynieria odnawialnych źródeł energii (I stopnia)
 • Matematyka (I i II stopnia)
 • Architektura wnętrz (I stopnia)
 • Sztuka mediów i edukacja wizualna (I i II stopnia)
 • Grafika (I i II stopnia)
 • Malarstwo (I stopnia)
 • Mechatronika (I stopnia)
 • Filologia polska (I stopnia)
 • Filologia (specjalność: filologia germańska) (I stopnia)
 • Praca socjalna (I stopnia)
 • Dziennikarstwo ( I stopnia)
 • Mechanika i budowa maszyn (II stopnia)
 • Elektrotechnika ( II stopnia)
 • Transport i logistyka (II stopnia)

Na dzień zakończenia I tury rekrutacji liczba chętnych, którzy złożyli dokumenty na ww. kierunki jest niewystarczająca do ich uruchomienia. Dane tych kandydatów zostały wraz z opłatą rekrutacyjną przesunięte na nabór uzupełniający.

W przypadku, gdy kierunek nie zostanie uruchomiony, wszystkie te osoby będą miały zapewnione miejsce na dowolnie wybranym kierunku studiów (na kierunku, na którym zostały jeszcze wolne miejsca).

Od 31 lipca 2017 roku zostanie uruchomiona rekrutacja uzupełniająca na wszystkie kierunki studiów na UTH Rad. za wyjątkiem kierunku Lekarskiego. Rejestracja w systemie IRK www.sirk.uniwersytetradom.pl potrwa do 14 września 2017 roku.

Jednocześnie prowadzona jest rekrutacja na wybrane kierunki, na studia niestacjonarne.

Harmonogram rekrutacji oraz wymogi dotyczące procesu rekrutacji dostępne są na stronie www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

Szczegółowych informacji udziela:
Centralny Punkt Informacji
Czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 16.00
ul. Malczewskiego 29 (Rektorat), pok. 4
26-600 Radom tel. (048) 361 80 00
e-mail: rekrutacja@pr.radom.pl


do góry
wyślij
drukuj