Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
 

 

 

PLANY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Aktualności

PLANY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

SEMESTR ZIMOWY - rok akademicki 2017/2018

Kierunki studiów:

 

1. Lekarski:

► studia stacjonarne jednolite magisterskie   POBIERZ - Plik WORD

studia niestacjonarne jednolite magisterskie  POBIERZ - Plik WORD

2. Fizjoterapia:

► studia stacjinarne jednolite magisterskie (I rok)    POBIERZ - Plik WORD

► studia stacjonarne I stopnia (II i III rok)  POBIERZ - Plik WORD

3. Pielęgniarstwo:

► studia stacjonarne I stopnia (I, II, III rok)   POBIERZ - Plik WORD

► studia stacjonarne II stopnia (I i II rok)  POBIERZ - Plik WORD

3. Wychowanie Fizyczne:

► studia stacjonarne I stopnia (I, II, III rok)  POBIERZ - Plik WORD


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF