O uczelni
Aktualności
Kontakt

Komunikat dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym

Newsy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Od 1 września do 10 października br. są przyjmowane wnioski o dofinansowanie do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatem programu są osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz uczące się w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mający przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Bliższe informacje udzielane są w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 w pok. 111 ( I piętro ) w godz. 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 48/ 360 82 88.
 


do góry
wyślij
drukuj