Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
 

 

 

NABÓR NA KIERUNEK FIZJOTERAPIA

Aktualności

REKRUTACJA

FIZJOTERAPIA - STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

w roku akademickim 2017/2018

► Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało zgodę na uruchomienie kierunku: FIZJOTERAPIA - jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2017/2018.   POBIERZ - Plik PDF

Kandydaci na kierunek: Fizjoterapia - stacjonarne jednolite studia magisterskie, mogą się już rejestrować od dnia 06 października do 12 października (do godz. 15.00 - nieprzekraczalny termin).

► Osoby zainteresowane podjęciem studiów na kierunku Fizjoterapii - powinny dokonać rejestracji i wypełnienia danych w systemie SIRK (w zakładce Rekrutacja - strona internetowa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu).

► Opłatę rekrutacyjną, oraz złożenie kompletu wymaganych dokumentów - należy dokonać w Centralnym Punkcie Informacji w Rektoracie (Radom ul. Malczewskiego 29, pok. 4).

Zajęcia dydaktyczne dla Studentów I roku Fizjoterapii - rozpoczynają się w dniu 16.10.2017 roku (Poniedziałek).

► Plan zajęć dla Studentów I roku Fizjoterapii - stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, zostanie zamieszczony na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej w dniu 13.10.2017 roku (Piątek).


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF