Aktualności
Strategia i Misja Wydziału
Władze i administracja Wydziału
Rada Wydziału
Zakład Nauk Medycznych
Zakład Fizjoterapii
Zakład Pielęgniarstwa
Zakład Kultury Fizycznej
Oferta dydaktyczna
Rekrutacja
Studenci
Program Erasmus Plus
Biuro Obsługi Studenta 2
Konferencje
Informacje dla Pracowników
Jakość Kształcenia
Działalność naukowo-badawcza
Potwierdzenie Efektów Uczenia
Procedura antyplagiatowa
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
 

 

 

FIZJOTERAPIA I ROK

Aktualności

STUDENCI I ROKU FIZJOTERAPII

WNIOSKI STYPENDIALNE

 

1. Studenci I roku Fizjoterapii powinni zapoznać się z Regulaminem i zasadami przyznawania pomocy materialnej dla studentów  - patrz strona internetowa UTH Radom ► zakładka  "STUDENCI""Pomoc materialna"

2. Studenci I roku Fizjoterapii, w roku akademickim 2017/2018, składają Wnioski stypendialne nie w formie elektronicznej, ale w wersji papierowej, wypełniając i wpisując ręcznie dochody na wydrukowanych z załączników Wnioskach.

3. Wypełnione wnioski wraz z dokumentami o dochodach należy złożyć w Dziale Spraw Studenckich (budynek Rektoratu ul. Malczewskiego 27), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2017 roku.

     ZAŁĄCZNIKI (do pobrania):

► Załącznik: Oświadczenie o dochodach   POBIERZ - Plik PDF

Załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego, dla osób niepełnosprawnych  POBIERZ - Plik PDF

► Załącznik: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, do stypendium socjalnego   POBIERZ - Plik PDF

► Załącznik: Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego  POBIERZ - Plik PDF


do góry
wyślij
drukuj

   
Copyright 1998-2015 WNoZiKF