O uczelni
Aktualności
Kontakt

Trwa rekrutacja uzupełniająca na studia podyplomowe nadające kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela.

Newsy

STUDIA PODYPLOMOWE PRZYGOTOWUJĄCE DO WYKONYWANIA ZAWODU NAUCZYCIELA

Trzecia edycja studiów podyplomowych zostanie uruchomiona od semestru zimowego 2017/2018. Studia są prowadzone przez Katedrę Pedagogiki i Psychologii Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego.

Studia mają charakter studiów kwalifikacyjnych. Nadają kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach i w placówkach oświatowych i oświatowo-wychowawczych, podległych Ministerstwu Edukacji Narodowej. Absolwenci studiów otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U. z dn. 6 lutego 2012 r., poz. 131), w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.
Studia trwają trzy semestry, prowadzone są systemem zaocznym (sobota-niedziela).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej informacji na stronie: www.kpp.pr.radom.pl lub w sekretariacie Wydziału Filologiczno-Pedagogicznego pod nr tel.: (48) 361-73-60.


do góry
wyślij
drukuj