O uczelni
Aktualności
Kontakt

Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność.

Newsy

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu wraz z Politechniką Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicz oraz Politechniką Świętokrzyską rozszerzył współpracę w ramach powołanego we wrześniu br. Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność. Skład Konsorcjum został powiększony o dwie kluczowe w naszym kraju uczelnie reprezentujące szkolnictwo morskie: Akademię Morską w Gdyni oraz Akademię Morską w Szczecinie.

W minioną sobotę, tj. 18 listopada w sali Senatu naszej Uczelni rektorzy:

  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski - Rektor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza,
  • prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński - Rektor Politechniki Świętokrzyskiej,
  • dr hab. inż. kpt. ż. w. Wojciech Ślączka - Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie,
  • prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni,

oraz prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik - Rektor naszego Uniwersytetu uroczyście podpisali Akt rozszerzenia Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność.

  

Konsorcjum COP - Tradycja, Obronność zainicjowane zostało przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej. Nadrzędnym celem powołania Konsorcjum było niezbędne obecnie dla dynamicznego rozwoju każdej uczelni połączenie świata nauki ze światem przemysłu. Chęć zaangażowania w budowanie polskiej gospodarki oraz wdrażania innowacyjnych technologii skłoniło rektorów uczelni do wypracowania wspólnego stanowiska współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową.

Powołane we wrześniu br. Konsorcjum służyć ma w szczególności: podjęciu współpracy polegającej na wymianie doświadczeń, wiedzy i potencjału wynikających z prowadzonej działalności; współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących produkcji sprzętu wojskowego oraz inspirowaniu działań promujących szkolnictwo wyższe oraz zacieśnianiu współpracy ze środowiskami naukowymi i kulturalnymi.

Podczas uroczystości podpisania Aktu rozszerzania wszyscy rektorzy podkreślali, że to niezwykle istotne przedsięwzięcie dla wszystkich pięciu Uczelni.

 

Prof. Zbigniew Łukasik - Rektor naszego Uniwersytetu podkreślał, że każda z uczelni podpisała odrębną umowę z Polską Grupą Zbrojeniową w ramach współpracy naukowo-technicznej. Z inicjatywy Rektora Politechniki Rzeszowskiej, w celu zwiększenia potencjału wówczas trzech uczelni: radomskiej, rzeszowskiej i kieleckiej, w lipcu br. podpisany został list intencyjny utworzenia Konsorcjum, następnie stosowna umowa. Rektor Łukasik mówił: „Polska Grupa Zbrojeniowa jest organizacją na tyle dużą i reprezentującą różne gałęzie przemysłu, że wspólnie musimy do tych zagadnień podejść”.

Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski podkreślił: „To bardzo ważna inicjatywa, bo przemysł zbrojeniowy tkwi w Kielcach i w Rzeszowie, ale także w Radomiu. A po dniu dzisiejszym do grupy wchodzą dwie uczelnie morskie. Mamy nadzieję, że w obecnej sytuacji, w jakiej znajduje się szkolnictwo wyższe, z naszego punktu widzenia, jest to duże wzmocnienie każdej z uczelni…To nas zupełnie inaczej umiejscawia w strukturze szkolnictwa wyższego w kraju, bowiem w tematyce, jaką będziemy realizować, możemy wspierać się potencjałem wszystkich pięciu uczelni, jakie są akcjonariuszami tego Konsorcjum.” Profesor Markowski podkreślał także, że zawiązane Konsorcjum to rzecz strategiczna dla wszystkich tworzących Konsorcjum uczelni.

Radość i uznanie z przystąpienia do Konsorcjum wykazali także rektorzy dwóch akademii morskich: Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.

Prof. Janusz Zarębski - Rektor Akademii Morskiej w Gdyni podkreślał, że dla niego i jego uczelni ta przygoda dopiero się zaczyna. Mówił: „Dla mnie to bardzo ważne, że mogę uczestniczyć w takiej inicjatywie. Uczelnia jest przygotowana do tego typu prac. Mamy bardzo dobrze wyposażone laboratoria, ale ważniejszy od nich jest człowiek. Mam tu na myśli naszych pracowników - nauczycieli akademickich, profesorów, którzy prowadzą badania w szerokim spektrum i które na pewno na potrzeby sił zbrojnych mogą zostać wykorzystane.”

Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie – prof. Wojciech Ślączka wspomniał o bliskiej współpracy ze stocznią szczecińską, która stanowi dla jego uczelni duży atut. Jednakże ze względu na obecny charakter stoczni część projektów była poza ich zasięgiem. Mówił: „Konsorcjum COP – Tradycja, Obronność umożliwi nam branie udziału w projektach na rzecz obronności kraju. Trzeba o tym pamiętać, że jako uczelnia cywilna nie zawsze mogliśmy w tym zakresie startować ze względu na dostęp do tajemnicy. Teraz dzięki Konsorcjum będziemy mogli przystąpić do części projektów z czego się niezmiernie cieszymy.”

W ramach rozszerzonego Konsorcjum COP–Tradycja, Obronność uczelnie deklarują: organizowanie wspólnych zespołów badawczych; wspólny udział w projektach, programach i inicjatywach odpowiadających zakresowi kooperacji; wspólne ubieganie się o dofinansowanie prac ze źródeł zewnętrznych; a także współpracę w zakresie badań naukowych i kształcenia.

 


do góry
wyślij
drukuj