AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z zakresu prawa konstytucyjnego

AKTUALNOŚCI

Wybitni prawnicy rozmawiali o Konstytucji w Radomiu

   Z inicjatywy Koła Naukowego „Pro bono”, działającego pod opieką naukową dr hab. Sławomira Patyry, prof. UTH Rad, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych naszego uniwersytetu zorganizowano I Ogólnopolską Konferencję Naukową z zakresu prawa konstytucyjnego. Wybitni prawnicy oraz parlamentarzyści dyskutowali nie tylko o perspektywach jej zmiany po 20 latach obowiązywania, ale również wskazywali potrzebę szerszego uregulowania niektórych zagadnień.

   Organizatorem dzisiejszego wydarzenia była grupa studentów działająca w Kole Naukowym „Pro bono”, na czele z Patrykiem Fajdkiem, Bartoszem Augustynem oraz Małgorzatą Olczyk, ze szczególną pomocą mgra Pawła Świtala oraz dr Marka Wikińskiego. Jak podkreślali, konferencja miała stać się nie tylko płaszczyzną do dyskusji na tematy związane z prawem konstytucyjnym, tak szeroko dzisiaj omawianym podczas debat publicznych, ale również być elementem zachęcającym do angażowania się społeczeństwa. Krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez omawianie dostępnych narzędzi z zakresu demokracji bezpośredniej, jakim jest chociażby instytucja referendum.

   Wśród ekspertów, jacy zdecydowali się wziąć udział w dzisiejszej dyskusji znaleźli się: dr hab. Wojciech Orłowski, prof. UMCS w Lublinie oraz członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, dr Grzegorz Koksanowicz, dr Grzegorz Pastuszko, dr Wojciech Mojski oraz doc. dr Zbigniew Markwart. Poruszyli oni m.in. kwestię polskiej tradycji ustrojowej, integracji z Unią Europejską oraz referendum ogólnokrajowego.

   Po części eksperckiej odbyła się również debata parlamentarzystów, w której udział wzięli: Kamila Gasiuk-Pihowicz oraz Leszek Ruszczyk.

   Dzisiejsza konferencja okazała się dużym sukcesem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Rangę wydarzenia pokazuje udział przedstawicieli 11 najbardziej prestiżowych ośrodków akademickich w Polsce, w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 

 


do góry
wyślij
drukuj

 
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.