O uczelni
Aktualności
Kontakt

Uroczyste Otwarte Posiedzenie Senatu

Newsy

W dniu 23 listopada 2017 r. odbyło się Otwarte Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, podczas którego miała miejsce uroczysta promocja doktorska. Wręczone także zostały nauczycielom akademickim naszej Uczelni nagrody Rektora.

Otwierając posiedzenie Senatu J.M. Rektor – prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik powitał przybyłych gości i podkreślił wyjątkowy charakter uroczystości. Swoje słowa uznania skierował do nowych doktorów. Mówił: „Społeczność akademicka zawsze z ogromnym uznaniem docenia zdobycie kolejnych stopni naukowych przez pracowników Uczelni. Z pewnością jednak, jest to przede wszystkim bardzo ważny dzień w życiu każdego z Państwa – nowych doktorów - będący momentem przełomowym w karierze naukowej.”

 

Rektor podkreślił także, że uroczystość promocji doktorskich to niezwykłe wydarzenie, ważny krok rozwoju intelektualnego nowego pokolenia, z rozbudzonymi aspiracjami naukowo - badawczymi. Każda promocja doktorska, kolejna habilitacja czy „profesura” to także kolejny istotny krok w rozwoju Uczelni.

Zwracając się do nowych doktorów mówił: „To Wy stanowicie, o sile Uczelni, o jej statusie i nieustannym dynamicznym rozwoju. Dla władz Uczelni i wydziałów jest to nobilitujące, że zechcieliście Państwo kontynuować swój rozwój naukowy w naszym Uniwersytecie i jesteście członkami społeczności akademickiej. Tym samym wpisujecie się w casus uczelni wyższej, przestrzegając jej trzech kanonów: prawdy, dobra i piękna… jesteśmy świadomi Waszego potencjału i jednocześnie jesteśmy pełni uznania dla Waszego zaangażowania i realizowania naukowych pasji.”

 

Podczas swojej przemowy Rektor podziękował także promotorom za ich zaangażowanie i merytoryczną opiekę.
Ślubowanie doktorskie, które odebrał prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Prorektor ds. rozwoju kadry i współpracy z zagranicą - złożyło łącznie 20 doktorów. Dyplomy doktorskie wręczył JM Rektor - prof. Zbigniew Łukasik.

Podczas uroczystego posiedzeniu Senatu wręczone zostały także nagrody rektora:

  •  za całokształt dorobku,
  • I i II stopnia za osiągnięcia naukowe, w zakresie sztuki i organizacyjne.

Całość uroczystości uświetnił występ Chóru Akademickiego Uniwersytetu.

 

 


do góry
wyślij
drukuj