O uczelni
Aktualności
Kontakt

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. World Economy – Challenges of the 21st Century

Newsy

W dniu 24 listopada 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. World Economy – Challenges of the 21st Century, zorganizowana przez Katedrę Biznesu i Finansów Międzynarodowych przy współpracy z Instytutem Naukowo- Wydawniczym „Spatium”. Konferencja była sponsorowana przez przedsiębiorstwa : ENEA, RAKOM, RADPEC, ADOMINISTRATOR, SKARPOL II oraz BGŻ Paribas.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych w kraju i zagranicą, m.in. Mugla Sitki Kocman Universitesi (Turcja), Anglia Ruskin University (Wielka Brytania), Technological Educational Institute of Western Greece (Grecja), Technological Educational Institute of Epirus (Grecja), Alexander TEI of Thessaloniki (Grecja) , Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Łódzkiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Ośrodka Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Instytutu Technologii Eksploatacji (PIB) w Radomiu oraz liczne grono naukowe Uniwersytetu Technologiczno- Humanistycznego w Radomiu.

Obrady otworzył, przywitał przybyłych gości oraz wszystkich uczestników przewodniczący Rady Naukowej konferencji– prof. Sławomir I. Bukowski. Następnie głos zabrał Dziekan Wydziału – prof. Jan Bednarczyk, który życzył ciekawych dyskusji i udanych obrad.

W ramach konferencji odbyło się dwie sesje plenarne w języku angielskim oraz trzy sesje równoległe – jedna w języku angielskim (sesja A) oraz dwie w języku polskim (sesja B i C).

 


do góry
wyślij
drukuj