O uczelni
Aktualności
Kontakt

Zapraszamy na Konferencję

Newsy

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu


pod patronatem honorowym

JM Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. dr hab. Zbigniewa Łukasika
Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego mgr Adama Zielezińskiego


zapraszają na:

1 Międzynarodowe Akademickie Biennale Akcesoriów Ubioru (1 MABAU)
1st International Academic Biennial Accessories of Clothing
pt. ,,Nie tylko buty… pomiędzy tradycją a przyszłością’’
titled ,, Not only shoes… between tradition and future’’


wraz z towarzyszącą wystawą obuwia historycznego
pt. ,,Każdy krok zostawia ślad’’ ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku /

together with the accompanying exhibition titled ,,Every steps leave a trace’’- historic exhibition of
footwear from the collection of Archeological Museum in Gdańsk /

oraz prezentacją akcesoriów ubioru i obuwia współczesnego / and presentation of clothing accessories
and contemporary footwear

Miejsce i czas Konferencji

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
ul. Rynek 11, 26-600 Radom
data: 13 marca 2018 r.


Program i dodatkowe informacje:

 1. Celem Konferencji jest realizacja projektu badawczego tematycznie powiązanego z kilku elementowym obszarem w obrębie akcesoriów ubioru. Część teoretyczna dotyczyć będzie aspektów: 
 • historyczno – archeologicznego poprzez: podkreślenie znaczenia historycznego obuwia wraz z jego symboliką i funkcjami, 
 • naukowo – dydaktycznego poprzez: prezentację i konfrontację postaw nauczycieli z różnych ośrodków akademickich zajmujących się wzornictwem ubioru i tkanin; wystąpienia winny skupić się wokół hasła dekoracyjności i znaczenia detalu w ubiorze oraz funkcji akcesoriów ubioru w aspekcie przeszłości i przyszłości; można uwzględnić również lokalne czy narodowe inspiracje, 
 • projektowo – realizacyjnego poprzez: wykorzystanie nowoczesnych technologii i materiałów stosowanych aktualnie w przemyśle obuwniczym krajowym, 
 1.  Założeniem Konferencji będzie także wystawa dorobku dydaktycznego akademickich ośrodków w postaci zarówno prac studyjnych, jak również dyplomowych jako kreacji innowacyjnych i artystycznych w obszarze akcesoriów ubioru. Do udziału w prezentacji pragniemy zaprosić studentów i absolwentów uczelni (do dwóch lat od ukończenia studiów), którzy posiadają dorobek w w/w zakresie. Intencją organizatora jest możliwość prezentacji i konfrontacja dokonań  studentów i absolwentów z różnych ośrodków akademickich , także pomoc w umożliwieniu realizacji wyróżnionych projektów w profesjonalnym biurze konstrukcyjnym znanej w Polsce marki obuwniczej. Prezentacji realizacji prac studentów i absolwentów będzie równolegle towarzyszyć wystawa kolekcji obuwia radomskiej firmy – sponsora konferencji.
   
 2.  Konferencja przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych: muzealników, pracowników akademickich, artystów, teoretyków sztuki, krytyków artystycznych, doktorantów kierunków artystycznych i humanistycznych, studentów i absolwentów oraz osób związanych z sektorem mody.
   
 3. Językami Konferencji będą: język polski i język angielski
   
 4. Kierownictwo nad Konferencją sprawuje Zespół Programowo – Organizacyjny:

  z ramienia Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego:


  Autor i koordynator projektu, Kierownik Katedry Wzornictwa
  dr hab. Hanna Wojdała – Markowska, prof. nadzw. UTH, wojdala.markowska@uthrad.pl

  Kierownik Pracowni Projektowania Obuwia
  prof. Irmina Aksamitowska - Szadkowska

  Dziekan Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa
  dr hab. inż. Tomasz Wasilewski, prof. nadzw. UTH

  Dziekan Wydziału Sztuki
  prof. Andrzej Markiewicz

  z ramienia Muzeum im. Jacka Malczewskiego:

  Kierownik Działu Naukowo – Oświatowego
  mgr Ilona Pulnar – Ferdiani

  Kierownik Działu Archeologii
  mgr Małgorzata Cieślak – Kopyt

 5.  Konferencja składa się z części naukowej wypełnionej wystąpieniami – wykładami w ramach sesji panelowych (20 min. dla każdego uczestnika) oraz części artystycznej obejmującej wystawy: obuwia historycznego pt. ,,Każdy krok zostawia ślad’’ oraz obuwia współczesnego i innych akcesoriów ubioru - zarówno studenckich prac studyjnych i dyplomowych, jak również kolekcji z profesjonalnej firmy obuwniczej.
   
 6. Konferencja odbędzie się w dniu 13 marca 2018 roku (wtorek) w Gmachu Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, ul. Rynek 11
   
 7. Udział w Konferencji jest płatny. Opłata wynosi 250 zł z przeznaczeniem na publikację dokumentującą materiały pokonferencyjne. Udział realizacji studenckich i dyplomowych w wystawie jest bezpłatny.
   
 8. Nr konta bankowego zostanie podany w osobnym komunikacie.
   
 9. Dojazd na Konferencję, nocleg w pokojach gościnnych Domu Studenta lub hotelach pokrywają uczestnicy.
   
 10. Zgłoszenia do udziału na podstawie załączonych kart prosimy przesyłać do 18 lutego 2018 roku
   
 11. Dostarczenie prac studenckich w terminie od 19 do 26 lutego 2018 na adres: Muzeum im. Jacka Malczewskiego, ul. Rynek 11, 26-600 Radom z dopiskiem 1 MABAU
   
 12. Szczegółowy plan Konferencji zostanie podany po uzyskaniu zgłoszeń.

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONFERENCJI - POBIERZ
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W WYSTAWIE - POBIERZ

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zaproszenia do projektu gości specjalnych, artystów, naukowców, muzealników, krytyków sztuki z kraju i zagranicy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym innowacyjnym przedsięwzięciu, które ma na celu konfrontację postaw w obszarze projektowania i realizacji akcesoriów ubioru w mieście i uczelni z bogatymi tradycjami w tym zakresie. W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego:
wojdala.markowska@uthrad.pl lub telefonicznego +48 508 033 127.

W imieniu własnym oraz Zespołu Programowo – Organizacyjnego UTH w Radomiu
Łączę wyrazy głębokiego szacunku,dr hab. Hanna Wojdała – Markowska, prof. nadzw. UTH

 


do góry
wyślij
drukuj