Українська
English
Nasi interesariusze
REKRUTACJA
Wydziałowy System Jakości Kształcenia
AKTUALNOŚCI
O WYDZIALE
DOKTORATY
PLAN ZAJĘĆ
STUDENCI
GALERIA
ERASMUS PLUS
ARTERIA
LINKI
KONTAKT
Wirtualny spacer po WS
MAPA SERWISU

Konkurs

AKTUALNOŚCI

 KONKURS MALARSKI IM. DIETER’A RUCKER’A
„Martwa natura – według: Władysława Ślewińskiego”
Dla studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu

Zadaniem konkursu jest obraz, którego tematem jest martwa natura namalowana według filozofii malarstwa Władysława Ślewińskiego.

Cel konkursu:

 •  Zachęcanie studentów do bardziej wnikliwego zapoznania się z twórczościąvi biografią wyżej wymienionego artysty.
 • Podjęcie przez studentów tematu transpozycji i analizy założeń malarskich.
 • Wykazanie umiejętności dostrzegania detali malarskich, jak również organizacji całej powierzchni obrazu.
 • Promowanie kreatywności i talentu malarskiego młodych twórców.
 • Stworzenie forum dyskusyjnego wśród studentów.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci Wydziału Sztuki.
 • Każdy uczestnik przedstawia jedną pracę według Władysława Ślewińskiego.
 • Prace mają być wykonane na płótnie w formacie zbliżonym do wymiarów 45cm x 65cm
 • Prace należy składać do 28 marca (środa) u dr hab. Małgorzaty Strzelec, termin

  rozstrzygnięcia konkursu – 5 kwietnia

 • Jury przyzna trzy nagrody;  600 zł,  500 zł, 400 zł
 • Skład jury: prof. Stanisław Zbigniew Kamieński, prof. Jan Trojan, dr hab. Andrzej Brzegowy.
 • Nagrodzone prace przechodzą na własność  Wydziału i przekazane sponsorowi konkursu.

 

                                                    Kurator konkursu dr hab. Małgorzata Strzelec prof. nadzw.


do góry
wyślij
drukuj

 
m@d design