O uczelni
Aktualności
Kontakt

Rekrutacja do programu stażowego dla polskich studentów w biurach Kongresu USA

Newsy

Informujemy, że Transatlantic Future Leaders Forum (TFLF) prowadzi aktualnie rekrutację

na staże w biurach przedstawicieli władzy ustawodawczej w Waszyngtonie.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 marca 2018 r.

Program stażowy trwa od sierpnia do października 2018 roku i obejmuje staże w amerykańskich biurach Kongresu oraz serię spotkań z przedstawicielami instytucji rządowych i samorządowych Stanów Zjednoczonych, sektora biznesu i organizacji pozarządowych. W 2017 r. stażyści odwiedzili siedzibę Banku Światowego, fabrykę Boeinga w Charleston oraz Departament Stanu USA i spotkali się m.in. z ambasadorem RP w USA. Zakres obowiązków może się różnić w zależności od biura, w którym będzie pracował kandydat/kandydatka. Zazwyczaj praca odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00.

Udział w stażu jest bezpłatny, ale organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia medycznego, wyżywienia i kieszonkowego. TFLF dołoży starań, by sponsorzy programu pokryli znaczną część kosztów zwiążanych z udziałem w programie, ale pewien poziom samofinansowania kandydatów może być niezbędny.

Aby wziąć udział w programie, kandydaci muszą:

– posiadać obywatelstwo polskie i być studentem szkoły wyższej w Polsce lub zagranicą

– posiadać bardzo dobre wyniki w nauce

– biegle posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie

– mieć skończone nie więcej niż 26 lat (data urodzenia 1.01.1992 lub później)

Mile widziani kandydaci zaangażowani w działalność studencką, wolontariat i / lub z doświadczeniem w organizacjach pozarządowych.

Zgłoszenia pisemne:
aplikacje można składać od 11 stycznia 2018 r. do 15 marca 2018 r. za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej TFLF: www.transatlanticforum.org

Ocena ustna:
Wybrane osoby będą miały możliwość zaprezentowania się podczas egzaminu ustnego w Warszawie na początku kwietnia 2018 roku.

Szczegółowe informacje na stronie: www.pl.usembassy.gov/pl.

 


do góry
wyślij
drukuj