O uczelni
Aktualności
Kontakt

Powołanie Komisji ds. osób niepełnosprawnych

Newsy

W dniu 21.11.2017 roku przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu została powołana Komisja ds. osób niepełnosprawnych. Jej celem jest podniesienie jakości funkcjonowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością na uczelni oraz dostosowanie warunków kształcenia do niepełnosprawności studentów. Przewodniczącą Komisji jest studentka kierunku Pedagogika Joanna Wachnicka.

Komisja współpracuje z Działem Spraw Studenckich w zakresie organizowania pomocy dla ww. studentów mieszczącym się w budynku Rektoratu przy ul. Malczewskiego 29, pok. 28. Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą korzystać ze wsparcia zarówno członków Komisji, jak również Działu Spraw Studenta osobiście, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, bądź drogą e-mailową: sprawystudenckie@uthrad.pl lub telefonicznie (48) 3617387.  


do góry
wyślij
drukuj