Aktualności
O Bibliotece
Godziny otwarcia
Katalogi
Regulamin Biblioteki
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Rozprawy doktorskie
Academica
Bazy danych / E-źródła
E-źródła dziedzinowo
Polecane serwisy
Normy i patenty
Czasopisma
Szkolenie biblioteczne
Kontakt
Wirtualny spacer po Bibliotece
Zaproponuj książkę
Oferta dubletów

Dostęp do narzędzi bibliometrycznych InCites oraz SciVal

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki zostały uruchomione w 2018 r. roczne licencje pilotażowe do narzędzi bibliometrycznych: InCites (dodatek do bazy Web of Science) i SciVal (dodatek do bazy Scopus).

InCites

InCites służy do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI, JCR i ESI oraz pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze, a także może stanowić wsparcie dla decyzji publikacyjnych i kadrowo-administracyjnych.
Warunki dostępu: konto na platformie Web of Science, które można założyć wybierając w menu „Sign In” opcję „Register”.
Uwaga: Użytkownicy, którzy posiadają już konto osobiste Web of Science, powinni przed pierwszym wejściem do InCites wylogować się z konta na Web of Science, następnie wyczyścić dane przeglądarki, po czym zalogować się bezpośrednio przez stronę InCites podając login i hasło konta osobistego Web of Science.
Szczegółowe informacje można znaleźć w Kompendium InCites.

SciVal

SciVal, to narzędzie do analizy danych zawartych w bazie Scopus, które umożliwia wizualizację osiągnięć instytucji naukowych, porównanie z innymi jednostkami, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.
Warunki dostępu: osobiste konto do serwisów Elsevier (Science Direct lub Scopus) lub konto założone bezpośrednio na serwerze SciVal po wybraniu opcji „Register Now”.
Zarówno InCites , jak i SciVal dostępne są z komputerów sieci uczelnianej UTH Radom .
Dodatkowo licencja krajowa Springer została rozszerzona, tak że obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: bibl@uthrad.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania.
 


do góry
wyślij
drukuj

Copyright 1998-2015 OIiP