O uczelni
Aktualności
Kontakt

Cykliczne konsultacje dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością

Newsy

 Szanowni Studenci

Informujemy, iż w dniu 21.11.2017 roku przy Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu została powołana Komisja ds. osób niepełnosprawnych. Jej celem jest podniesienie jakości funkcjonowania studentów z orzeczoną niepełnosprawnością na uczelni oraz dostosowanie warunków kształcenia do niepełnosprawności studentów. Przewodniczącą Komisji jest studentka kierunku Pedagogika Joanna Wachnicka.

Komisja współpracuje z Działem Spraw Studenckich w zakresie rozpoznawania potrzeb osób z orzeczoną niepełnosprawnością oraz pomocy dla ww. studentów mieszczącym się w budynku Rektoratu przy ulicy Malczewskiego 29, pok. 28. Z Działem Spraw Studenckich można skontaktować się drogą mailową sprawystudenckie@uthrad.pl lub telefonicznie (48) 361-73-87.

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością mogą również korzystać z organizowanych przez Komisję cyklicznych konsultacji w każdy piątek od 12.00 do 15.00 w budynku Rektoratu przy ul. Malczewskiego 29, pok. 13


do góry
wyślij
drukuj