O uczelni
Aktualności
Kontakt

Pozytywna ocena kierunku Transport przez PKA

Newsy

Miło nam poinformować, że w dniu 25 stycznia 2018 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło Uchwałę w sprawie przyznania pozytywnej oceny programowej na kierunku Transport, prowadzonym na Wydziale Transportu i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu nauk technicznych, w sprawie oceny programowej na kierunku Transport prowadzonym na Wydziale, wydało ocenę pozytywną dla wszystkich ocenianych poziomów studiów: pierwszego i drugiego stopnia.

Warto zaznaczyć, że spośród ośmiu kryteriów jakościowych oceny programowej kryterium: infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia uzyskało ocenę wyróżniającą.

Wydział Transportu i Elektrotechniki już od blisko 50 lat kształci inżynierów i magistrów inżynierów dla potrzeb transportu. Obecnie Wydział posiada pełnię praw akademickich w tej dyscyplinie naukowej: Studia doktoranckie (od 2011 r.), prawa do nadawania stopnia naukowego doktora (od 1999 r.) oraz doktora habilitowanego (od 2011 r.).


do góry
wyślij
drukuj