Politechnika Radomska
   ⁄   Home
 
TransComp
Komitet Naukowy i Organizacyjny
Tematyka naukowa
Regulamin Konferencji
Kontakt
 

  
Formularz rejestracyjny XXI Międzynarodowej Konferencji
TransComp 2017


Nie wypełniłeś wszystkich pól formularza...
Uzupełnij poniższe brakujące pola

* imię:

* nazwisko:

* Pełny tytuł naukowy:

* stanowisko:

* organizacja (jeżeli jesteś osobą prywatną wstaw w to pole myślnik):

* NIP (jeżeli jesteś osobą prywatną wstaw w to pole myślnik):

* ulica (nazwa ulicy i numer):

* miasto:

* kod pocztowy:

* telefon/FAX:

* e-mail:


Zgłaszam udział w konferencji:

Z referatem
Bez referatu
Udział w warsztatach doktoranckich
Tylko publikacja (bez uczestnictwa)

Wybór czasopisma do publikacji w ramach opłaty konferencyjnej:

TTS - Technika Transportu Szynowego (5pkt.)
Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe (7 pkt.)

Zgłaszam udział osoby towarzyszącej
*Imię osoby towarzyszącej (jeżeli nie ma osoby towarzyszącej wstaw w poniższe pola myślnik)

*Nazwisko osoby towarzyszącej (jeżeli nie ma osoby towarzyszącej wstaw w poniższe pola myślnik)

*Tytuł naukowy osoby towarzyszącej (jeżeli nie ma osoby towarzyszącej wstaw w poniższe pola myślnik)


Dodatkowe uwagi (opcjonalnie)


 


-----------------------------------
* pola oznaczone należy wypełnić

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu do celów marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 Dz. U. nr 133 poz. 833
 
Copyright 1998-2015 Wydział Transportu i Elektrotechniki.