274 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Radomska
Biuletyn Informacji Publicznej
Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego
im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

www.bip.uniwersytetradom.pl
STATUS PRAWNY
Status Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego
MISJA
INFORMACJE
WŁADZE
STRUKTURA
ORGANY KOLEGIALNE
AKTY PRAWNE
INNE
OBSŁUGA BIULETYNU
OGŁOSZENIA
 
Status Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego

   

Uczelnia działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 27.07.2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy "Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu" (Dz.U. z dnia 28.08.2012 r. poz. 969),
   
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.1978 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu (Dz. U. Nr 9, poz. 37),
   
 • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.09.1979 r. w sprawie nadania Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu imienia Kazimierza Pułaskiego (Dz. U. Nr 21, poz. 126),
   
 • ustawy z dnia 4.07.1996 r. o zmianie nazw niektórych wyższych szkół inżynierskich (Dz. U. Nr 100, poz. 463),
   
 • ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842  z późn. zm.),
   
 • statutu i innych wewnętrznych aktów prawnych.


Pokaż archiwum [1]
Opracowanie: Aneta Mirosz
Wprowadził: Michał Czyżewicz
Data dodania: Piątek, 23 września 2005
Data edycji: Piątek, 17 lutego 2017, 13:36
Edytował: Barbara Wzorek
 
 
Copyright © 1998 - 2012 CSK