Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Aktualności

Wydłużenie terminu naboru wniosków- Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj!
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmiana Regulaminu do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r. ...
Publikacja: 2017-03-08
tlo
Harmonogram NCBiR na rok 2017
Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O szczegółowych datach naborów będziemy informować w osobnych komunikatach. ...
Publikacja: 2017-02-22
tlo
Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
Informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 2/1.1.1/2017_Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców ...
Publikacja: 2017-02-02
tlo
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. ...
Publikacja: 2017-02-02
tlo
Konkurs NCBiR: Program Studiujesz?Praktykuj!
NCBiR ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. ...
Publikacja: 2017-02-01
tlo
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w związku z wprowadzeniem możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie w formie elektronicznej, w dniu 12 stycznia 2017 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził zmiany w dokumentach regulujących kwestie prowadzenia naborów i składania wniosków. ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 10 stycznia do 10 lutego 2017 r., do godz. 16:30. ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Nabory w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Sektorowe programy B+R
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 10 stycznia 2017 r. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R. ...
Publikacja: 2017-01-11
tlo
Ósmy konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. ...
Publikacja: 2016-12-01
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 11]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji