Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt
Realizowane projekty

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
Informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 2/1.1.1/2017_Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców ...
Publikacja: 2017-02-02
tlo
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. ...
Publikacja: 2017-02-02
tlo
Konkurs NCBiR: Program Studiujesz?Praktykuj!
NCBiR ogłosiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”, dotyczące wysokiej jakości programów stażowych dla studentów. ...
Publikacja: 2017-02-01
tlo
Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że w związku z wprowadzeniem możliwości składania wniosków o dofinansowanie wyłącznie w formie elektronicznej, w dniu 12 stycznia 2017 r. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój zatwierdził zmiany w dokumentach regulujących kwestie prowadzenia naborów i składania wniosków. ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) zaprasza do składania wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR). Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest w okresie od 10 stycznia do 10 lutego 2017 r., do godz. 16:30. ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Nabory w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ...
Publikacja: 2017-01-24
tlo
Sektorowe programy B+R
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 10 stycznia 2017 r. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R. ...
Publikacja: 2017-01-11
tlo
Ósmy konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. ...
Publikacja: 2016-12-01
tlo
Nabór wniosków o dofinansowanie dla MŚP w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR
Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”. ...
Publikacja: 2016-11-30
tlo
Nowa ustawa o innowacyjności
Rząd przyjął przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Celem zaproponowanych zmian jest wzrost nakładów na badania i rozwój ...
Publikacja: 2016-11-30
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 10]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji