Aktualności
Harmonogramy konkursów
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt
Archiwum
Fundusze UE 2014-2020
Dokumenty do pobrania
Prezentacje

Aktualności

Sektorowe programy B+R
Narodowe Centrum Badan i Rozwoju 10 stycznia 2017 r. ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu sektorowego „INNOCHEM” finansowanego ze środków ” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R. ...
Publikacja: 2017-01-11
tlo
Ósmy konkurs w Programie LIDER
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. ...
Publikacja: 2016-12-01
tlo
Nabór wniosków o dofinansowanie dla MŚP w ramach Poddziałania 2.3.4 POIR
Informujemy, że do 20 stycznia 2017 roku w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) „Ochrona własności przemysłowej”. ...
Publikacja: 2016-11-30
tlo
Nowa ustawa o innowacyjności
Rząd przyjął przedłożony przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej Celem zaproponowanych zmian jest wzrost nakładów na badania i rozwój ...
Publikacja: 2016-11-30
tlo
Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków
W dniu 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych. ...
Publikacja: 2016-11-17
tlo
V4-Korea Joint Research Program
W dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program). ...
Publikacja: 2016-11-17
tlo
Zapytanie ofertowe-SW-2.1.1. RPO WM
usługa przygotowania studium wykonalności. Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów – Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. ...
Publikacja: 2016-08-01
tlo
Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. ...
Publikacja: 2016-06-27
tlo
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0 ...
Publikacja: 2016-06-24
tlo
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego ...
Publikacja: 2016-06-08
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 10]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji