Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Aktualności

Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. ...
Publikacja: 2016-06-27
tlo
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0 ...
Publikacja: 2016-06-24
tlo
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego ...
Publikacja: 2016-06-08
tlo
Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016
Ogłoszono konkurs na realizację trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. ...
Publikacja: 2016-05-05
tlo
Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016
29.03.2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa ...
Publikacja: 2016-03-30
tlo
Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia
29.02.2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia ...
Publikacja: 2016-03-01
tlo
Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych badaczy
Ruszyły nabory wniosków do dwóch nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój FIRST TEAM i HOMING mają wesprzeć młode zespoły badawcze oraz zachęcić badaczy przebywających za granicą do odbycia stażu podoktorskiego w Polsce lub do powrotu do kraju. ...
Publikacja: 2016-02-22
tlo
KONKURS Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych
Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji ...
Publikacja: 2016-02-12
tlo
Harmonogram konkursów RPO WM na rok 2016
Harmonogram konkursów RPO WM na rok 2016 ...
Publikacja: 2016-01-15
tlo
Harmonogram konkursów ogłoszonych przez NCBiR na rok 2016
Harmonogram konkursów ogłoszonych przez NCBiR na rok 2016 ...
Publikacja: 2016-01-15
tlo

pierwsza poprzednia
[2 z 10]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji