Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt
Realizowane projekty

Aktualności

Electric Mobility Europe - otwarcie naboru wniosków
W dniu 2 listopada 2016 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Electric Mobility Europe. Konkurs skupia się na finansowaniu projektów B+R obejmujących zagadnienia z zakresu elektromobilności i pojazdów elektrycznych. ...
Publikacja: 2016-11-17
tlo
V4-Korea Joint Research Program
W dniu 14 listopada 2016 r. otwarty został I konkurs w ramach Współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Korei Południowej (V4-Korea Joint Research Program). ...
Publikacja: 2016-11-17
tlo
Zapytanie ofertowe-SW-2.1.1. RPO WM
usługa przygotowania studium wykonalności. Poddziałanie 2.1.1. E-usługi dla Mazowsza. Typ projektów – Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych. ...
Publikacja: 2016-08-01
tlo
Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016
na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. ...
Publikacja: 2016-06-27
tlo
Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0
Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0 ...
Publikacja: 2016-06-24
tlo
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016
Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego ...
Publikacja: 2016-06-08
tlo
Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016
Ogłoszono konkurs na realizację trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez wykorzystanie potencjału dydaktycznego uczelni i zaangażowanie szkół wyższych do współpracy z gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi w celu wspierania wśród uczniów kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką. ...
Publikacja: 2016-05-05
tlo
Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016
29.03.2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa ...
Publikacja: 2016-03-30
tlo
Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia
29.02.2016r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia ...
Publikacja: 2016-03-01
tlo
Nowe konkursy Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla najzdolniejszych młodych badaczy
Ruszyły nabory wniosków do dwóch nowych konkursów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój FIRST TEAM i HOMING mają wesprzeć młode zespoły badawcze oraz zachęcić badaczy przebywających za granicą do odbycia stażu podoktorskiego w Polsce lub do powrotu do kraju. ...
Publikacja: 2016-02-22
tlo

pierwsza poprzednia
[2 z 10]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji