Informacje ogólne
Informatyka
Mechanika i budowa maszyn
Energetyka
Technologia chemiczna
Matematyka
Rekrutacja
Kursy

Informacje ogólne    

 

 

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny (Politechnika Radomska) w roku akademickim 2012/2013 po raz kolejny będzie realizować program "kierunków zamawianych" - strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski:

 • "Informatyka- przepustką do kariery" (kwota dofinansowania 1 590 175,15 zł).
 • "Inżynier chemik dla nowych technologii chemicznych" (kwota dofinansowania 1 615 832,05 zł).
 • "Matematyka- logiczny wybór na przyszłość" (kwota dofinansowania 999 146,88 zł).
 • "Mechanika- szansa na lepsze jutro ( kwota dofinansowania 1 932 238,10 zł).

Od października 2012 r. naukę w ramach kierunków zamawianych rozpoczną studenci studiów STACJONARNYCH I STOPNIA na kierunkach:

 • Informatyka na Wydziale Informatyki i Matematyki, 
 • Technologia chemiczna na Wydziale Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa,
 • Matematyka na Wydziale Informatyki i Matematyki,
 • Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym.

Okres realizacji wszystkich projektów to lata 2012-2015. 

Realizacja programu "kierunków zamawianych" odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Jest to kompleksowy program polegający na wspieraniu instytucji edukacyjnych, finansowany ze środków wspólnotowych w latach 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe w ramach Działania 4.1 przeznaczone są na podniesienie jakości kształcenia na pziomie wyższym.

W projektach przewidziane są między innymi działania takie jak:

 • Program stypendialny dla studentów - najlepsi studenci będą mogli otrzymywać miesięcznie nawet 1 000 złotych stypendium;
 • Zajęcia wyrównawcze oraz repetytoria;
 • Płatne staże zawodowe w renomowanych przedsiębiorstwach;
 • Warsztaty specjalistyczne;
 • Uczestnictwo studentów w certyfikowanych szkoleniach
 • Wprowadzenie nauczania w języku angielskim technicznym kierunkowych przedmiotów
 • Wykłady zamawiane otwarte prowadzone przez zaproszonych specjalistów z firm z Polski i przez uznanych naukowców z zagranicy;
 • Wsparcie osób niepełnosprawnych w postaci opieki psychologa oraz opiekuna dla osoby niepełnosprawnej pomagającego w kontaktach z administracją uczelni i organizacji procesu dydaktycznego;
 • Spotkanie adaptacyjne, konsultacje, psycholog-pedagog dla wszystkich studentów objętych wsparciem na I roku studiów.

Rekrutacja na studia odbywa się za pomocą systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów www.sirk.pr.radom.pl - przejdź do rejestracji.

Szczegółowych informacji na temat kierunków zamawianych realizowanych na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym udziela:

Centralny Punkt Informacji
ul. Malczewskiego 29 (budynek Rektoratu)
pokój nr 4
tel. 48 361 80 00
e-mail: rekrutacja@pr.radom.pl
www.rekrutacja.pr.radom.plCopyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji