Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej
Aktualności
Awanse naukowe
Okresowa ocena nauczycieli akademickich
Nagrody
Konferencje
Przydatne linki

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej    

Sekcja Rozwoju Kadry Naukowej zajmuje się sprawami związanymi z procesem uzyskiwania przez pracowników stopni i tytułów naukowych, a przez wydziały odpowiednich uprawnień. Dział koordynuje prace związane z rozwojem i doskonaleniem kadry naukowej; oceną nauczycieli akademickich, nagrodami ministra i rektora, stypendiami, stażami, konferencjami i urlopami naukowymi.

mgr Małgorzata Wierzbicka-Jabłońska – Główny Specjalista d/s Rozwoju Kadry Naukowej

tel. +48 48 361 70 72
fax. +48 48 361 70 55
e-mail: m.wierzbicka@uthrad.pl

 Copyright 1998-2015 Ośrodek Informatyki i Promocji