AKTUALNOŚCI
WYDZIAŁ
KATEDRY
SYSTEM JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
KIERUNKI KSZTAŁCENIA
STUDIA PODYPLOMOWE
STUDIA DOKTORANCKIE
TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH
OBRONY DOKTORATÓW
REKRUTACJA
ERASMUS PLUS
PROJEKTY UE
CZASOPISMA NAUKOWE
KONFERENCJE NAUKOWE
KONTAKT
  
 


 

OBRONY DOKTORATÓW   

STUDIA DOKTORANCKIE

DOKTORATY 2017

DOKTORATY 2016

DOKTORATY 2015DOKTORATY 2014


DOKTORATY 2013

DOKTORATY 2012

w dniu 20 listopada 2012 r. o godz. 10.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra Piotra Kornety

 
pt: ”Światowy kryzys gospodarczy a płynność finansowa przedsiębiorstw
na przykładzie spółek z branży samochodowej”

 
  promotor:
  • dr hab. Jan L. Bednarczyk, prof. nadzw. UTH Rad.
    
  recenzenci:
  • dr hab. Wiesław Janik, prof. nadzw. PL ; Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania , Katedra Finansów i Rachunkowości
  • dr hab. Tadeusz Dyr, prof. nadzw. UTH Rad. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii


    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).

Autoreferat (jako plik do pobrania w pdf w załaczeniu)

 
   


Zgodnie z § 7 ust. 1 zd. II Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podają do wiadomości, że

w dniu 21 czerwca 2012 r. o godz. 10.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Jolanty Heleny Markwart

 
pt: ”Poglądy ekonomiczno-społeczne Ludwika Górskiego. Analiza deskryptywna w perspektywie poznawczej XIX wiecznej myśli ekonomicznej ”
 
  promotor:
  • dr hab. Eliza Frejtag-Mika prof. nadzw,. PRad.
    
  recenzenci:
  • Prof. dr hab. Eulalia Skawińska; Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania , Katedra Nauk Ekonomicznych
  • dr hab. Sławomir Bukowski prof. nadzw. Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).
Autoreferat (jako plik do pobrania w pdf w załaczeniu)

 
   


Zgodnie z § 7 ust. 1 zd. II Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podają do wiadomości, że
w dniu 20 czerwca 2012 r. o godz. 10.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra inż. Jakuba Bisa

 
pt: ”Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju obszarów słabo rozwiniętych Polski i Ukrainy (województwo lubelskie i podkarpackie oraz obwód lwowski) ”
 
  promotor:
  • prof. zw. dr hab. Ewa Bojar
    
  recenzenci:
  • Prof. zw. dr hab. Jerzy Różański, Uniwersytet Łódzki, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Zakład Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
  • Dr hab. Eliza Frejtag-Mika prof. nadzw., Politechnika Radomska ,Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).

 


 

Zgodnie z § 7 ust. 1 zd. II Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podają do wiadomości, że

w dniu 30 maja 2012 r. o godz. 10.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgra inż. Pawła Gołąba

 
pt: ”Grupy kapitałowe na współczesnym rynku ubezpieczeniowym”
 
  promotor:
  • dr hab. Kazimierz Ortyński prof. nadzw.
    
  recenzenci:
  • dr hab. Jerzy Handschke prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Ubezpieczeń
  • dr hab. Sławomir Bukowski prof. nadzw. Politechnika Radomska, Wydział Ekonomiczny, Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).
Autoreferat (jako plik do pobrania w pdf w załaczeniu)

 
   


Zgodnie z § 7 ust. 1 zd. II Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podają do wiadomości, że

w dniu 01 marca 2012 r. o godz. 12.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr Kseni Bojarska

 
pt: ”Czynniki determinujące rynek usług turystycznych w województwie podkarpackim”
 
  promotor:
  • dr hab. Bogusław Ślusarczyk prof. nadzw.
    
  recenzenci:
  • Dr hab. Kazimierz Zieliński prof. nadzw. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
  • Dr hab. Roman Fedan prof. nadzw. Uniwersytet Rzeszowski Wydział Ekonomii; Katedra Ekonomiki i Zarządzania
  • Prof. zw. dr hab. Witold Rakowski, Politechnika Radomska Wydział Ekonomiczny, Katedra Rozwoju Regionalnego i Lokalnego

    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).
Autoreferat (jako plik do pobrania w pdf w załaczeniu)

 
   


Zgodnie z § 7 ust. 1 zd. II Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. Nr 15, poz. 128) Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu podają do wiadomości, że

w dniu 26 stycznia 2012 r. o godz. 10.00
 
  w sali 313 budynku Wydziału Ekonomicznego w Radomiu, ul. Chrobrego 31 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
mgr inż. Janiny Małgorzaty Malinowskiej

 
pt: ”Ekonomiczno-społeczne aspekty gospodarki odpadami opakowaniowym w środowiskach lokalnych”
 
  promotor:
  • prof. zw. dr hab. Jerzy Żuchowski
    
  recenzenci:
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Tkaczyk Politechnika Warszawska; Wydział Zarządzania
  • prof. dr hab. Ewa Bojar, Politechnika Lubelska; Wydział Zarządzania; Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką
  • dr hab. Eliza Frejtag-Mika prof. nadzw. ,Politechnika Radomska,
   Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomii

    
  Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego, Radom ul. Chrobrego 31, pok. 255 (czytelnia ).
Autoreferat (jako plik do pobrania w pdf w załaczeniu)

 

 

  
Copyright 2016 Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych.