Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Aktualności

Konkurs: "Zintegrowane Programy Uczelni"
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, POWER Konkursy nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 oraz POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I i II ...
Publikacja: 2017-06-06
tlo
Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego Konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. ...
Publikacja: 2017-05-16
tlo
Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. ...
Publikacja: 2017-05-16
tlo
Konkurs na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT)
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasiło konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT). Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od 8 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r. ...
Publikacja: 2017-05-16
tlo
Nabór wniosków uczelni w projekcie "Akredytacje zagraniczne"
Zaproszenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla uczelni do składania wniosków w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Akredytacje zagraniczne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...
Publikacja: 2017-04-25
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza w ramach Programu Akademickie Biura Karier Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17 na projekty dotyczące wspierania świadczenia wysokiej jakości usług przez Akademickie Biura Karier wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy ...
Publikacja: 2017-04-03
tlo
Wydłużenie terminu naboru wniosków- Konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj!
Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż zmiana Regulaminu do konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w programie Studiujesz? Praktykuj! Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, dotyczy wydłużenia terminu naboru wniosków do dnia 21 kwietnia 2017 r. ...
Publikacja: 2017-03-09
tlo
Harmonogram NCBiR na rok 2017
Harmonogram przedstawia orientacyjne terminy naborów wniosków w poszczególnych konkursach. Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O szczegółowych datach naborów będziemy informować w osobnych komunikatach. ...
Publikacja: 2017-03-09
tlo
Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorstw
Informujemy, że 1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. Więcej informacji dostępnych jest w zakładce: Fundusze europejskie/POIR/Aktualne nabory/Konkurs 2/1.1.1/2017_Szybka ścieżka dla dużych przedsiębiorców ...
Publikacja: 2017-03-09
tlo
Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 1.1.1. Szybka ścieżka MSP
1 lutego 2017 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. ...
Publikacja: 2017-03-09
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 2]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2017 Ośrodek Informatyki i Promocji