Aktualności
Fundusze UE 2014-2020
Fundusze UE-2007-2013
Realizowane projekty
Przydatne linki
Kontakt

Aktualności

INGA_Poddziałanie 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”
19 stycznia 2018 r. ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Wspólne Przedsięwzięcie INGA, realizowane przez NCBR z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w obszarze gazownictwa. ...
Publikacja: 2018-01-31
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18 na „Studia dualne”
Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację studiów dualnych, czyli kształcenia przemiennego równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy,uwzględniających realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia określonego kierunku studiów o profilu praktycznym. ...
Publikacja: 2017-12-18
tlo
TEAM, TEAM-TECH, FIRST TEAM, POWROTY, HOMING
W 2016 roku Fundacja rozpoczęła realizację programów TEAM, TEAM-TECH (w tym modułu TEAM-TECH Core Facility i TEAM-TECH Core Facility PLUS – od 2017 r.), FIRST TEAM, POWROTY i HOMING, finansowanych a z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014–2020, Działanie 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Całkowita suma przeznaczona na realizację tych programów wynosi 615 mln zł. W ramach tych programów realizowane będą projekty B+R prowadzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorstwa oraz konsorcja tych podmiotów. ...
Publikacja: 2017-12-08
tlo
Nabór wniosków do Działania 3.3 w 2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
Działania 3.3 „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” ...
Publikacja: 2017-12-04
tlo
Konkurs 2/4.1.1/2017_Wspólne Przedsięwzięcie z Woj. Lubelskim
Wspólne Przedsięwzięcie pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych to program wsparcia badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych realizowany wspólnie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Województwo Lubelskie. Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez dofinansowanie projektów wybieranych w ramach niezależnych konkursów organizowanych przez NCBR oraz przez Województwo Lubelskie. ...
Publikacja: 2017-11-30
tlo
Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”
Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji ...
Publikacja: 2017-11-14
tlo
Ogłoszenie o konkursie „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”
Na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2017 r. o ustanowieniu programu pod nazwą „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” (M.P. poz. 967), ogłasza się konkurs na finansowanie projektów w ramach programu. ...
Publikacja: 2017-11-14
tlo
Konkurs nr 1 w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR
Nowy konkurs na projekty aplikacyjne w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój ...
Publikacja: 2017-10-17
tlo
Konkurs: „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”
konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” ...
Publikacja: 2017-10-11
tlo
E-usługi dla Mazowsza - Informatyzacja bibliotek
Nabór w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi - Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek ...
Publikacja: 2017-10-11
tlo

pierwsza poprzednia
[1 z 3]
następna ostatnia
 
Copyright 1998-2017 Ośrodek Informatyki i Promocji