WYDZIAŁ
O Wydziale
Władze Wydziału
Struktura Wydziału
Historia Wydziału
Aktualności
Rada Wydziału
Uchwały Rady Wydziału
Strategia WMTiW 2015-2020
Pracownicy
REKRUTACJA
DLA STUDENTÓW
DLA PRACOWNIKÓW
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA
ZŁOTE ODZNACZENIE "KOLAGEN"
ERASMUS
ROZKŁAD ZAJĘĆ

 

WYDZIAŁ

aktualności
STYPENDIA

Stypendia w Nowej Zelandii dla studentów Wydziału Materiałoznawstwa Technologii i Wzornictwa ...
    Publikacja: 2016-06-29
aktualności
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Wyniki wyborów do Senatu UTH Rad. i Rady Wydziału MTiW na kadencję 2016-2020 ...
    Publikacja: 2016-05-18
aktualności
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Wyniki wyborów Prodziekanów Wydziału MTiW na kadencję 2016-2020 ...
    Publikacja: 2016-04-28
aktualności
WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

Wydziałowe Kolegium Elektorów Wydziału MTiW dokonało wyboru dr. hab. inż. Tomasza Wasilewskiego, prof. nadzw. UTH Rad na funkcję Dziekana Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu ...
    Publikacja: 2016-04-08
aktualności
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej a Wydziałem Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH dotycząca studiów magisterskich i doktoranckich ...
    Publikacja: 2016-03-31
aktualności
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Politechniki Warszawskiej a Wydziałem Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa UTH dotycząca studiów magisterskich i doktoranckich ...
    Publikacja: 2016-03-22
aktualności
HABILITACJA

18 grudnia 2015 r. pozytywnie zostało zakończone postępowanie habilitacyjne dr inż. Małgorzaty Kowalskiej przeprowadzane przez Wydział Nauk o Żywności, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w dyscyplinie technologia żywności i żywienie człowieka w specjalności chemia żywności ...
    Publikacja: 2016-01-12
aktualności
Sylwetka i życiorys Profesora Henryka Mierzejewskiego

Położenie Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa – bezpośrednio przy ulicy prof. Henryka Mierzejewskiego. Warto zatem poznać sylwetkę profesora ...
    Publikacja: 2015-12-24
aktualności
Studenckie Koło Naukowe „Środowisko” zdobyło nagrodę główną w V edycji Konkursu StRuNa

Studenckie Koło Naukowe „Środowisko” z WMTiW zdobyło nagrodę główną w kategorii Wyprawa Roku 2015 za nowatorski projekt: „Czasoprzestrzenny rozkład zaśmiecania szlaków tatrzańskich” ...
    Publikacja: 2015-12-23
aktualności
SUKCES STUDENTKI WYDZIAŁU MTiW

Magdalena Ziomek - studentka II roku studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna została wyróżniona stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ...
    Publikacja: 2015-12-21


 

 

 

Copyright 2015 WMTiW