SERWIS INFORMACYJNY WYDZIAŁU
WYDZIAŁ
Studenci
Kalendarz Studencki 2017/2018
Praktyki studenckie
Prace dyplomowe
Koła naukowe
Plany zajęć studia doktoranckie
Harmonogram sesji egzaminacyjnej
Wydziałowy Regulamin Uznawalności EK
Konsultacje pracowników
ERASMUS Plus
Kształcenie
Rekrutacja 2017/2018
Konferencje
Oprogramowanie
Jakość Kształcenia
Kontakt
  


 


 

Plany zajęć   

Studenci

 

ELEKTROTECHNIKA

studia stacjonarne  studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
rok  I rok  I SUM rok I rok I SUM EP
rok  II   rok II
rok  III   rok III
EP,    ISS
 rok II  SUM 
AiI,   EP
   
   

rok IV
EP,    ISS

 
     

  

TRANSPORT

studia stacjonarne  studia niestacjonarne
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
rok  II    rok II   rok II SUM
SRTK
rok III   rok III
SRTK,   EDŚT
     
    rok IV
SRTK,   SOC
 
     

 

TRANSPORT I LOGISTYKA

studia stacjonarne  studia niestacjonarne 
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
 rok  I  rok  I SUM rok I rok I  SUM
OTTK,   LiMT

 

TURYSTYKA I REKREACJA

studia stacjonarne  studia niestacjonarne 
I-go stopnia II-go stopnia I-go stopnia II-go stopnia
 rok  I      
 rok  II      
rok III      

  
Copyright 1998-2015Wydział Transportu i Elektrotechniki.